Filtr

Obchodují i s použitou technikou

Akciová společnost BayWa patří mezi mezinárodní firmy, zabývá se obchodem a službami. Mezi klíčové segmenty patří zemědělství, energetika a stavebnictví. Jednou z oblastí, ve které také podniká, je burza použité zemědělské techniky. Internetový portál www.baywaboerse.com, na kterém zemědělci mohou stroje vyhledávat, prezentovala společnost na veletrhu Techagro.

Kategorie: Obiloviny, Olejniny

V Německu čekají nižší sklizeň ozimů

Podprůměrnou sklizeň obilnin očekává letos v Německu kvůli převládajícímu suchu v mnoha oblastech Německý zemědělský svaz. Pohybovat by se měla kolem 41 mil. t. obilovin. Některé podniky podle prezidenta svazu Joachima Rukwieda porosty vůbec nesklízely na zrno, nýbrž řezačkou.

Kategorie: Obiloviny, Olejniny

Skladování vlastní produkce

Na přelomu tisíciletí se Česká republika dostala do stavu, kdy celá řada skladovacích prostor určených pro dlouhodobé uložení rostlinných komodit přestala vyhovovat. Tehdy zařízení stará 20 až 30 let bylo nutné zrušit, případně renovovat. K tomu se přidaly problémy s nízkou cenou na trhu za obilí a intervenční nákup, který...

Kategorie: Obiloviny, Skladování

Přínosy nektarodárných biopásů

Od roku 2001 je v řadě členských zemí Evropské unie finančně podporováno pěstování kvetoucích pásů či jiných typů nektarodárných úhorů s cílem zlepšit na orné půdě potravní nabídku pro hmyz závislý na květech. V roce 2015 byly v České republice v rámci agroenvironmentálně-klimatických opatření zavedeny nektarodárné biopásy, dotované částkou 15...

Kategorie: Nektarodárné biopásy

Nabízí minerální i mikrohnojiva

V posledních letech se společnost zaměřuje na evropský trh a vyváží hnojiva zejména do Itálie, Rakouska, Německa, Polska, Chorvatska, Slovinska, Srbska, Rumunska, Bulharska a také do České a Slovenské republiky. Za tímto účelem vznikla v roce 2007 společnost NITROPÉT Slovakia s. r. o., která má výhradní zastoupení firmy NITROGÉNMŰVEK Zrt....

Kategorie: Nezařazené

Obchodují s komoditami a hnojivy

Především výkupem a prodejem zemědělských komodit a hnojiv se zabývá Arimex Trade, s. r. o. Společnost letos slaví 25. výročí od založení. Personálně je propojená se slovenskou firmou Arimex Bratislava spol. s r. o., která svoji činnost zahájila o rok dříve. Svoje služby představila na veletrhu Techagro.

Kategorie: Obiloviny, Olejniny

Nabízí širokou paletu produktů

Produkty pro rostlinnou i živočišnou výrobou nabízí společnost AMALGEROL CZ, s. r. o. Hlavní výrobky firmy patří do amalgerolové řady, konstatoval na veletrhu Techagro zástupce společnosti Ing. Martin Novotný. Jedná se o Amalgerol Premium, Amalgerol Classic a Amalgerol Stallmax.

Kategorie: Výživa rostlin

Odrůdě je třeba dát, co potřebuje

„Zkušenosti s průběhem počasí v posledních letech jasně ukazují, že nelze spoléhat na jedinou odrůdu pšenice. Pěstitelská rizika je třeba rozložit mezi více odrůd,“ doporučil Ing. Eduard Bielko, který má v akciové společnosti Elita semenářská na starosti marketing a poradenství. Elita semenářská a. s. vyrábí a dodává osiva polních plodin...

Kategorie: Nezařazené, Obiloviny, Odrůdy

Hybridy řepky pro podzimní zásev

Na pozemcích ZEMO, spol. s r. o., Bohaté Málkovice, proběhl celostátní polní den společností Rapool CZ s. r. o. a SAATEN-UNION CZ s. r. o. s bohatým sortimentem odrůd ozimé řepky a ozimé pšenice. Hlavním cílem celostátního polního dne bylo usnadnit pěstitelům výběr vhodných odrůd pšenice a řepky pro následující...

Kategorie: Odrůdy, Olejniny