Filtr

Makromycety na poli

Když se v souvislosti s pěstováním polních plodin mluví o houbách (říše Fungi), má každý na mysli houbové patogeny, které se vyskytují na různých plodinách a mohou způsobovat ztráty na výnosech a kvalitě produkce. Občas se ale i v monokulturní poušti několika málo pěstovaných kulturních plodin naleznou zástupci makromycet, což...

Kategorie: Půda

Dobyvatel českých i evropských polí

Firma Agrofinal spol. s r. o. nabízí tradičně vedle výnosných hybridů také širokou škálu liniových odrůd řepky, které se výkonem a svou vitalitou vyrovnávají hybridům. Velmi zajímavé ES Imperio je hybridní odrůda s výbornými výsledky u nás i v dalších evropských zemích, která byla na začátku letošního roku v České...

Kategorie: Komerční prezentace, Osivo

Silné nálety mšic ohrožují sadbové brambory

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) upozorňuje na extrémně silné nálety mšic zejména v lokalitě Březová u Opavy a Lípa u Havlíčkova Brodu. Zachycené druhy mšic patří k přenašečům virů, které způsobují například mozaiky a žloutenky na listech nebo deformaci hlíz bramboru. V ohrožení jsou především porosty brambor určené...

Kategorie: Ochrana rostlin

Virová choroba: čárkovitost pšenice

Čárkovitost pšenice je virová choroba s rozšířením ve všech regionech pěstování pšenice. Původcem je virus čárkovité mozaiky pšenice (WSMV – Wheat streak mosaic virus) patřící k potyvirům. V současnosti se u nás podle odborníků z Výzkumného ústavu rostlinné výroby (VÚRV) vyskytuje roztroušeně a v teplejších oblastech lze nalézt ojediněle i...

Kategorie: Obiloviny, Ochrana rostlin

Odnožování ozimé pšenice v agroekologických podmínkách ČR

Z širšího hlediska je pod pojem odnožování neboli větvení zahrnována (v případě většiny semenných plodin) tvorba postranních (bočních) prýtů (větví, odnoží, šlahounů, pazochů), vznikajících z úžlabních nebo adventivních pupenů, často na bázi stonků (lodyh), někdy i kořenů a listů. Zmíněné pupeny jsou pod dvojitou inhibiční kontrolou, a to listů, v...

Kategorie: Obiloviny