Filtr

Nové i osvědčené odrůdy z Hrubčic

Demonstrační pokusy tradičního polního dne společnosti Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o., na Šlechtitelské stanici Plant Select v Hrubčicích zahrnovaly odrůdy nejvyšší potravinářské jakosti, krmné i jarní přesívkové. Z novinek se představily LG Magirus, LG Imposanto, Airbus, Frisky a Sheriff.

Kategorie: Obiloviny, Odrůdy

Regulace plevelů v porostech vojtěšky seté

Pokusy s regulací plevelů ve vojtěšce seté zakládali odborníci z Výzkumného ústavu pícninářského, spol. s r. o., a Zemědělského výzkumu, spol. s r. o., v katastru obce Troubsko. Jak zdůrazňují v článku publikovaném v časopise Úroda, pro účinné potlačení plevelů je důležitá jejich znalost na pozemcích. Podstatná je také průběžná...

Kategorie: Ochrana rostlin

K polním pokusům se letos nešlo

Tradiční setkání pěstitelů brambor ve Velharticích se po letech opět uskutečnilo v tamní třídírně brambor. Na vině byly kroupy, které 11. června zničily demonstrační odrůdové pokusy, stejně jako další porosty brambor a jiných plodin. Téměř stovka pěstitelů, kteří do Velhartic přijeli, si mohla prohlédnout alespoň odkopy jednotlivých odrůd v plastových...

Kategorie: Okopaniny

Velhartická sadba nezná hranice

VESA Velhartice, a. s., má v současnosti ve svém sortimentu 26 odrůd brambor, sedm velmi raných, sedm raných, sedm ploraných a pět odrůd polopozdních. Navíc smluvně množí starou, ale stále oblíbenější odrůdu Keřkovské rohlíčky. O sadbu z Velhartic je stále větší zájem nejen u nás, ale i v zahraničí. Největší...

Kategorie: Okopaniny

Výživa ozimých obilnin na podzim

Při základním hnojení obilnin je podle Ing. Evy Kunzové, CSc., z Výzkumného ústavu rostlinné výroby nutné zohlednit agrochemické vlastnosti půdy a respektovat specifické požadavky jednotlivých odrůd na výživu. Ozimou pšenici řadíme mezi plodiny se střední potřebou živin. Významnou úlohu pro zajištění optimálního růstu a vývoje pšenice v podzimním období má...

Kategorie: Obiloviny

Očekává se růst ceny brambor

Ceny brambor by letos mohly vzrůst. V hlavních pěstitelských zemích se totiž počasí zřejmě výrazně negativně projeví na výnosu. Vyplynulo to z přednášky, kterou měl minulý týden Jelle Bos, ředitel HZPC Holland BV, na semináři v Olešné. Uspořádala ho firma Medipo Agras H. B., spol. s r. o.

Kategorie: Nezařazené

Technologie má oživit osevní postupy

V rámci polního dne společnosti SOUFFLET AGRO v Rostěnicích bylo kromě ozimů představeno také portfolio jařin. Velký zájem byl i o pásy meziplodin, kterým se věnuje projekt Soilteq, jehož hlavní myšlenkou je trvale udržitelné hospodaření na zemědělské půdě. Představil se například i systém precizního hnojení AgriDRON nebo vlastní produktové řady...

Kategorie: Agrotechnika, Meziplodiny, Obiloviny, Odrůdy

Nové možnosti bezpečné ochrany rostlin

Základní látky přinášejí nové možnosti bezpečné ochrany rostlin. Pojem 'základní látky' je nový odborný termín, který vychází z nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic rady 79/117/EHS a 91/414/EHS. Tento termín je používán...

Kategorie: Ochrana rostlin