Filtr

Biologická ochrana v polním zemědělství – ano, nebo ne?

Biologickou ochranou se míní využití živých organismů k ochraně rostlin. Jejím cílem je vyhnout se vnášení cizorodých látek do životního prostředí, případně i snížit počet ochranných zásahů a ušetřit tak finanční výdaje. Obvykle se bere jako protiklad ochrany chemické, která využívá pro tentýž účel chemicky syntetizované prostředky. Ačkoli má používání biologických...

Kategorie: Nezařazené

Odrůdy žádaných vlastností

Na ozimou řepku se zaměřila série odborných polních akcí společnosti KWS OSIVA s. r. o. Aktuální sortiment obsahuje sedm hybridů – Factor KWS, Alvaro KWS, Marc KWS, Marcopolos, Umberto KWS, Hybrirock a Ermino KWS. Spojitost mezi hybridy mimo jiné nalezneme ve vysokém výkonu, hybridy s novou genetikou navíc disponují geneticky...

Kategorie: Odrůdy, Olejniny

Příčiny expanze ozimých trav na orné půdě

Cílem regulace plevelů na orné půdě je postupně snížit zaplevelenost a co nejvíce eliminovat konkurenci plevelů vůči kulturním rostlinám při zachování diverzity plevelných druhů v agroekosystému. Jednotlivá opatření, aby splnila svůj význam, musí být soustavná a promyšlená s cílem postupného snižování zásoby generativních a vegetativních diaspor v půdě. Smyslem fungujícího...

Kategorie: Ochrana rostlin

Ochrana kmínu proti houbovým chorobám

Kmín patří mezi nejstarší pěstované plodiny, zmínky o něm sahají až do 3. tisíciletí před Kristem. Své uplatnění nachází ve farmaceutickém a kosmetickém průmyslu, nicméně jeho nezastupitelné místo je v potravinářství, kde se používá jako koření. V České republice má jeho pěstování dlouholetou tradici. Podle Českého statistického úřadu činila v...

Kategorie: Ochrana rostlin

Mokřady jsou zajímavým tématem

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Praha-Ruzyně, se na veletrhu Techagro v rámci společného stánku výzkumných ústavů Ministerstva zemědělství orientoval na návštěvníky z pohledu technologií pěstování zemědělských plodin a prezentace aktuálních výsledků výzkumné činnosti. Součástí expozice bylo také ve spolupráci se Zemědělským svazem ČR a Českou technologickou platformou pro...

Kategorie: Nezařazené

Hodnocení netradičních druhů jarních pšenic

Odborníci z Výzkumného ústavu rostlinné výroby v rámci tříletého testování zhodnotili soubor genetických zdrojů pšenice jednozrnky, dvouzrnky, jarní špaldy a přesívkových forem pšenice seté z pohledu vybraných morfologických, biologických a hospodářských znaků. Ty porovnaly s kontrolními odrůdami pšenice seté. Na základě tříletých výsledků posoudili také vhodnost a využitelnost genetických zdrojů...

Kategorie: Obiloviny