Uděleny ceny ministra zemědělství

V rámci zahájení 44. ročníku Země živitelka byla předána ocenění mimořádných výsledků výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2017. Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd vyhlásilo na počátku tohoto roku dvě veřejné soutěže s více než desetiletou tradicí. První soutěží je Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2017, jejímž cílem je podpora tvůrčí aktivity mladých výzkumných pracovníků do 35 let. Druhou vyhlášenou soutěží je Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2017.

První místo v soutěži Cena ministra zemědělství pro mladé vědecké pracovníky pro rok 2017 získal RNDr. Jaroslav Čepl, Ph.D., z České zemědělské univerzity v Praze za původní vědeckou práci publikovanou ve vědeckém časopise, která shrnuje výsledky výzkumu testů potomstev dvou semenných sadů borovice lesní. Výsledky výzkumu byly použity pro založení semenného sadu borovice lesní druhé generace s výnosnějšími genotypy.

Druhé místo patřilo Mgr. Ondřeji Polanskému z Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. Cenu získal za původní vědeckou práci publikovanou ve vědeckém časopise, která se týká charakterizace metabolismu prospěšných bakterií střevního traktu kuřat. Tyto bakterie mohou, mimo jiné, pomoci zvýšit odolnost kuřat k infekci škodlivými bakteriemi a omezit tak jejich šíření.

Třetí cenu si odnesl Ing. Pavel Svoboda z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., za původní vědeckou práci publikovanou ve vědeckém časopise, jež se zabývá vzrůstajícími dopady sucha na zemědělskou produkci, které zvyšují poptávku po odrůdách hospodářských plodin odolných k suchu. V pokusech s rostlinami ječmene se podařilo nalézt geny, jež zvyšují odolnost rostlin a mohou k vyšlechtění odolných odrůd značně přispět.

Ve druhé veřejné soutěži: Cena ministra zemědělství za nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje v roce 2017 získal první místo Ing. Miloš Beran z Výzkumného ústavu potravinářského Praha, v. v. i., za technologii sprejového nebulizačního sušení, která byla použita pro výrobu sušeného extraktu konopného semene, obohaceného kurkuminem a probiotickými bakteriemi. Postup výroby a sušení tohoto výrobku, originální v celosvětovém měřítku, byl optimalizován s ohledem na maximální zachování výživových hodnot a biologických aktivit všech složek. Finální produkt může být v kapalné formě, nebo jako polotovar v sušené podobě použit pro přípravu nápojů typu smoothies a zmrzlinových krémů.

Druhým oceněným byla Ing. Barbora Badalíková ze Zemědělského výzkumu, spol. s r. o., za certifikovanou metodiku přínosnou hlavně pro zemědělce, kteří mají nedostatek organické hmoty v půdě. Pravidelným dodáváním kompostu do půdy se doplňuje organická hmota. Tím se chrání půda před rychlým vysýcháním a současně před vodní erozí, a to s nesporným významem pro udržení půdní úrodnosti.

Třetí cenu obdržel Ing. Jan Leugner, Ph.D., z Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., za certifikovanou metodiku, zaměřenou na pěstování a použití sazenic smrku, který bude v horských podmínkách lépe odolávat nepříznivým podmínkám (vítr, sníh, námraza a podobně). Využívání této metodiky výrazně sníží riziko vývratů a zlomů nově zakládaných porostů v horských podmínkách.

Uznání ministra zemědělství a předsedy České akademie zemědělských věd za kvalitní dosažený realizovaný výsledek ve výzkumu a experimentálním vývoji obdržel Ing. Radek Aulický, Ph.D., z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., za první českou ověřenou technologii umožňující vytvoření 99% ochranné atmosféry plynného dusíku ve velkokapacitních skladech luštěnin a cereálií. Technologie zabezpečuje ochranu skladovaných komodit před napadením hmyzími škůdci, aniž se použijí toxické pesticidy. Nová technologie je šetrná k životnímu prostředí a nenechává žádné zbytky pesticidů v ošetřených potravinách.*

Ceny výhercům předali Milan Štěch, předseda Senátu Parlamentu ČR, Marian Jurečka, ministr zemědělství, Jan Nedělník, předseda České akademie zemědělských věd

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *