Zvláštní, ve finále ale úspěšný rok

V letošním roce se urodilo málo brambory v celé Evropě, takže jejich cena roste, což roztáčí známou spirálu, kdy se všichni vrhnou na jejich pěstování. Množství sadby však v České republice rok od roku klesá a začíná jí být nedostatek. Zatímco většina českých pěstitelů si letos stěžuje na nízký výnos, VESA Česká Bělá, a. s., docílila navzdory značným výkyvům počasí rekordních výnosů, u některých partií dokonce přes 30 tun čisté sadby z hektaru. Akciová společnost se zabývá udržovacím šlechtěním a množení sadby převážně velhartických odrůd brambor, zkoušením nových kříženců a v menší míře i produkcí konzumních brambor. Stěžejními konzumními odrůdami jsou domácí Magda, Monika, Jitka a Red Anna, ze smluvního množení Lolita a specialitou pak Keřkovské rohlíčky. Těm se v České Bělé věnují od roku 1948 a dnes patří tamní VESA k jejich největším pěstitelům v České republice. Celou reportáž přinášíme v týdeníku Zemědělec č. 49.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *