Změny ve vedení elektronické evidence hnojení a výnosů

V posledních letech došlo opakovanými novelami zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulantech a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (dále jen zákon o hnojivech) mimo jiné úpravy k významným změnám v povinnosti elektronického vedení evidence hnojení a jejího následného zasílání do tzv. Jednotného úložiště dat evidencí hnojení a výnosů (JUDEH).

Novelou č. 299/2021 Sb., byla zemědělským podnikatelům s výměrou nad 20 ha zavedena nová povinnost vést evidenci hnojení v elektronické podobě a v ní nově evidovat i údaje o výnosech plodin. Následnou novelou č. 277/2023 Sb., bylo plnění povinnosti elektronického vedení evidence hnojení ještě o jeden, respektive dva roky odsunuto pro zemědělce s výměrou menší než 200 ha.

Odesílání evidence za rok 2023

Novelou zákona o hnojivech č. 277/2023 došlo k úpravě, na základě níž zemědělští podnikatelé nemusí elektronickou evidenci hnojení a výnosů, vedenou za rok 2023, do JUDEH zasílat. JUDEH však je i nadále v provozu a je připraveno data o použitých hnojivech a výnosech přijmout, proto do něj lze elektronicky vedenou evidenci hnojení za rok 2023 zasílat. Ústav uvítá, pokud se zemědělci rozhodnou evidenci hnojení za rok 2023 do JUDEH zaslat i přesto, že k tomu nejsou zavázání požadavky legislativy. Jedná se o velké množství velmi cenných dat, která budou v budoucnosti využita nejen pro statistické, ale i metodické nebo výzkumné účely.

Podrobné informace přináší článek Ing. Dariny Jachanové z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského zveřejněný v aktuálním vydání časopisu Úroda (4/2024).*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down