Změnili složení huminů

Složení huminových látek ve svých přípravcích nově upravila společnost EGT system spol. s r. o. Jak uvedl tento týden její zástupce uvedl Ing. Jaroslav Mach na semináři v Lukavci, došlo k odstranění dlouhých zásaditých řetězců s opětovných zvýšením obsahu sušiny na původní hodnotu.

 „Z pokusů na rostlinách jednoznačně vyplývá, že došlo k výraznému zvýšení fyziologického účinku,“ zdůraznil Ing. Mach. Upozornil také na nový letošní přípravek Energen fulhum, který dokáže zvýšit příjem dusíku, podporuje tvorbu kořenů, odolnost vůči stresům a zvyšuje toleranci vůči houbovým onemocněním. Pro partnery společnost také prostřednictvím webu umožní přístup k informacím o fyziologickém vedení porostu.

Seminář byl věnován správnému používání látek se stimulačními účinky a hlavním chybám.

Podrobnosti se dočtete v něktetém z dalších čísel Zemědělce.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *