18.01.2024 | 12:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zhodnotili výsledky pokusů i praxe

Poslední ročník vesměs přinesl našim pěstitelům dobrou úrodu i kvalitu. Radovat se ale zdaleka nemohli všichni. V suchých oblastech se výnosy pěstovaných plodin pohybovaly na nižší úrovni. Počasí se odrazilo i na stavu porostů v pokusech v Praze-Ruzyni a na dalších stanovištích.

Informace zaměřené na vyhodnocení hospodářského roku 2022/2023 zazněly na semináři Zhodnocení agrotechnických postupů v ročníku 2022–2023 a udržitelnost systémů hospodaření na půdě v příštích letech, který proběhl v aule Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., v Praze-Ruzyni (VÚRV). O přednášky byl velký zájem, příchozí téměř zaplnili aulu. Úvodní slovo pronesl ředitel VÚRV RNDr. Mikuláš Madaras, Ph.D. Následně přítomné uvítal Ing. Pavel Růžek, CSc., z pořadatelské organizace, který již tradičně celý seminář moderoval a vystoupil s odbornou přednáškou zaměřenou na vyhodnocení účinnosti agrotechnických opatření, především zpracování půdy a hnojení.

Spolupráce se zemědělskou praxí

Pracovníci VÚRV zakládají pokusy na různých lokalitách ČR. Ing. Růžek uvedl, že více než dvacet let spolupracují se zemědělským podnikem Lupofyt s. r. o., který hospodaří na Rakovnicku. Podnik získal už řadu cen. RNDr. Madaras na semináři předal Ing. Jaroslavu Mikolášovi staršímu, jednateli firmy Lupofyt, ocenění za dlouhodobou spolupráci. Ing. Mikoláš posluchače seznámil s činností zemědělského podniku. Uvedl, že hospodaří na necelých dvou tisících hektarech. Dosahované výsledky v rostlinné produkci ovlivňuje dlouhodobý nedostatek vláhy. V roce 2022 v oblasti proti dlouhodobému srážkovému normálu chybělo 209 mm a loni 160 mm. Za sucha na některých polích na podzim nemohli obdělávat půdu, čekali na vláhu. Pokusy pro VÚRV zakládají v Chrášťanech na písčité půdě. Porovnávají se pěstitelské technologie i odrůdy ozimé pšenice, které vybírají s ohledem na odolnost vůči suchu. Na lokalitě Lišany zakládají pokusy s řepkou.

Precizní zemědělství základem

Ing. Mikoláš podotkl, že určitý problém představuje velká vzdálenost polí. Pozemky jsou roztažené do vzdálenosti třiceti kilometrů. To je náročné na organizaci práce. V podniku se snaží hospodařit s dlouhodobou udržitelností a maximální šetrností k životnímu prostředí. Od roku 2003 uplatňují precizní zemědělství, se kterým už získali velké zkušenosti. V současnosti mají všechny kombajny výnosové mapy. Každé tři roky si nechávají udělat podrobné rozbory půdy. Také vždy po třech letech všechna pole povápní. Využívají vysoce kvalitní vápenec z dovozu s vysokým obsahem hořčíku. V roce 2023 začali s variabilním setím a hnojením. Ing. Mikoláš informoval o tom, že v roce 2023 díky preciznímu zemědělství ušetřili jeden a půl milionu korun za dusíkatá hnojiva. V poslední sezóně také začali cíleně ošetřovat pole proti pcháči. K tomu využili snímkování z dronu. Herbicidně v ohniscích ošetřili jen celkovou plochu asi dva a půl hektaru. Ing. Mikoláš vysvětlil, že se nezaměřují na dosažení maximálních výnosů, ale ekonomický propočet. V podniku dosahují vysoké produktivity práce, vše stíhají s menším počtem pracovníků než dříve. Méně úrodné plochy, pásy kolem vesnic a údolnice zatravňují.

Ing. Hana Honsová, Ph.D.

Celý článek naleznete v časopisu Farmář č. 2/2024.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down