Zemřel prof. Josef Zimolka

Po dlouhé nemoci zemřel dne 19. února 2015 ve věku 75 let prof. Ing. Josef Zimolka, CSc. Redakci o tom informovala jeho manželka Jana Zimolková. Poslední rozloučení proběhne ve čtvrtek 26. února 2015 ve 14.00 hodin v obřadní síni krematoria města Brna, Jihlavská ulice.*

Profesor Zimolka se narodil 17. října 1939 v Čejkovicích na Hodonínsku v rodině soukromého zemědělce. Po středoškolských studiích na Střední zemědělské škole v Přerově studoval na tehdejší Vysoké škole zemědělské v Brně, kde promoval v roce 1963. V letech 1964 až 1966 pracoval jako fyziolog a šlechtitel luskovin na šlechtitelské stanici v Dětenicích. Na katedru rostlinné výroby tehdejší Vysoké školy zemědělské v Brně nastoupil v roce 1966 a pracoval tam nepřetržitě až do roku 2007. V letech 1986 až 1991 vykonával funkci vedoucího katedry.V roce 1997 byl jmenován univerzitním profesorem pro obor obecná a speciální produkce rostlinná.

Během své více než čtyřicetileté vědecké a pedagogické kariéry publikoval více než 130 titulů ve vědeckých a odborných časopisech, ve sbornících z konferencí a seminářů. Jeho vědecké práce byly věnovány především pěstování polních plodin, obilnářství se zaměřením na ječmenářství, environmentalistiku a fytoenergetiku. Je autorem významných monografií: Pšenice (2005), Ječmen (2006) a Kukuřice (2008).

Profesor Zimolka byl členem řady odborných organizací, grémií a komisí. Mimo jiné ČAZV – ORV, ESA (European Society of Agronomy), byl členem vědeckých rad řady výzkumných pracovišť v České republice a na Slovensku. Byl členem redakční rady Plant, Soil and Environment, vědeckého časopisu Acta universitatis agriculturae et silviculturae Mendeliana Brunensis a členem redakční rady odborného časopisu Úroda. Byl také dlouholetým členem komisí pro zkoušení odrůd obilnin a luskovin.

Profesor Zimolka měl velmi blízko k zemědělské prvovýrobě, byl výborným kolegou a spolupracovníkem, ale i upřímným a čestným člověkem, kterého jsme měli rádi.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *