01.02.2024 | 08:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zemědělští výzkumníci mohou začít hlásit projekty do soutěže o Ceny ministra zemědělství

Ministerstvo zemědělství (MZe) začalo přijímat projekty, které se budou ucházet o Ceny ministra zemědělství. Soutěž je vyhlašována ve dvou kategoriích, a to Cena pro nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního vývoje a Cena ministra zemědělství pro mladé vědkyně a vědce. Soutěžit lze s výzkumnými projekty například z oblastí ochrany půdy před erozí, šlechtěním nových odrůd, které se lépe přizpůsobí měnícím se klimatickým podmínkám, nebo inovací v produkci potravin. Výsledky vyhlásí ministr zemědělství v létě na agrosalonu Země živitelka.
 

Ceny ministra zemědělství udělujeme každoročně za nejlepší výsledky ve výzkumu financovanému Ministerstvem zemědělství. Naší snahou je podpořit aktivity, které mají významný praktický přínos pro české zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodní hospodářství,“ uvedl ministr zemědělství Marek Výborný.

Inovativní projekty

Přihlášený projekt se může týkat například podpory zdraví hospodářských zvířat s využitím inovativních technologií, smart nástrojů pro řízení závlahových systémů, prvků polní autonomie nebo hospodaření s organickou hmotou v orné půdě, nových postupů šlechtění tradičních odrůd rostlin, druhové přeměny lesů odolnějších na změny klimatu a nových technologií při výrobě tradičních potravin. Projekty mohou být také zaměřeny na rozvoj strategií k zabezpečení dostatečných a udržitelných vodních zdrojů v krajině a pro pokrytí hospodářských potřeb.

Do soutěže, kterou MZe vyhlašuje ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd se přihlášky přijímají do 1. března. Vítězové budou vyhlášeni 22. srpna na výstavě Země živitelka, kde jim ocenění předá ministr zemědělství. Odměna za první místo je 100 tisíc korun, projekty na druhém a třetím místě získají 80 a 60 tisíc korun. Soutěž je určena pro badatele mladší 35 let. Zúčastnit se mohou mladé vědkyně a vědci a autorka nebo autor výsledku výzkumu a experimentálního vývoje. Předložené návrhy jsou hodnoceny zejména s ohledem na originalitu výsledku, uplatnitelnost a aktuálnost řešeného tématu. Z důvodu sladění rodinného a pracovního života se vědkyním/vědcům prodlužuje stanovená hranice 35 let o dobu strávenou na mateřské/rodičovské dovolené.

Návrhy je možné podávat pouze elektronicky prostřednictvím datové schránky navrhovatele do datové schránky Ministerstva zemědělství (více informací - Ceny ministra zemědělství pro rok 2024 ).

Zdroj: MZe

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down