31.01.2024 | 10:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Se zaměřením na precizní zemědělství

Ve spolupráci s řadou odborníků z oboru vydalo ministerstvo zemědělství publikaci zabývající se precizním zemědělstvím. V publikaci je řada témat upozorňujících na to, jakým způsobem je precizní zemědělství využíváno v rostlinné a živočišné výrobě, jaký má vztah k životnímu prostředí a ekologii, poukazuje také na využívané technologie a možnosti optimalizace výroby.

Udržitelné hospodaření

Precizní zemědělství je moderní odvětví zemědělské výroby, které má v budoucnosti velký potenciál. Jedná se o přístup snažící se o optimalizaci zemědělských vstupů a udržitelné způsoby hospodaření agroeko systémů za podpory moderních vyspělých technologií.

Kapitola o historii

Celá publikace začíná kapitolou Historie precizního zemědělství autorů z Mendelovy univerzity v Brně (doc. Ing. Vojtěch Lukas Ph.D., a prof. Ing. Jan Křen CSc.). Jak tito autoři uvádějí, precizní zemědělství (precision agriculture) je mezinárodně ujednocený název pro směry využívající nové technologie, které začaly být rozvíjeny koncem osmdesátých a začátkem devadesátých let dvacátého století a nazývaly se například: farming by soil, computer aided farming, farming by satelite, high-tech sustainable agriculture, site crop management, site specific agriculture atd. V širším pojetí jsou postupy precizního zemědělství označovány také jako „smart farming“ nebo Zemědělství 4.0.

Precizní hospodaření se od ostatních způsobů hospodaření na zemědělské půdě liší způsobem provádění managementu. Tradiční pojetí vychází z toho, že základní jednotkou agrosystému je pozemek, který je považován za homogenní. Precizní zemědělství překonává tento přístup, a snaží se uplatněním nových technologií v rostlinné produkci využívat heterogenitu půdních podmínek v rámci pozemků i rozdílů v časové dynamice produkčních procesů. Namísto managementu celých polí, jako jednotlivých jednotek, je řízení uzpůsobeno pro malé plochy v jejich rámci. To klade větší nároky na dodržování správných agronomických postupů. Důležitou součástí precizního zemědělství je proto práce s informacemi, uvádí dále odborníci. Více informací se dozvíte v publikaci Precizní zemědělství.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down