Zemědělská výstava již podesáté

Měsíc červen se každoročně nese ve znamení polních dní, na kterých mohou pěstitelé v převážné míře porovnávat odrůdy a ošetření rozličných plodin různých firem. Orientovat se v pestré nabídce odrůd není vždy jednoduché, například v sortimentu ozimé pšenice bylo jen letos zaregistrováno osm materiálů, další se začaly obchodovat na základě Společného katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin a podobně se lze vyjádřit i o jiných plodinách. Z tohoto pohledu je neocenitelná zemědělská výstava Naše pole, kde se prezentují nejvýznamnější odrůdy a novinky zemědělských plodin na jednom místě ve stejných podmínkách – na úrodných polích v okolí Nabočan u Chrudimi.

Zemědělská výstava se letos konala na konci června již podesáté. Její součástí byla samostatná prezentace zemědělské techniky Chrudim 2010.
Pestré paletě parcelek dominovalo 170 odrůd ozimých a jarních obilnin, 47 odrůd řepky, 15 hrachu, deset kukuřice, sedm brambor a devět lnu olejného a přadného. Dále byly zastoupeny mák, jetel, peluška, bob, hořčice, po dvou odrůdách technického konopí, slunečnice a hořčice sarepské. Prezentovány byly i trávy, svazenka, pohanka, krmný sléz, komonice bílá, světlice barvířská, lesknice kanárská a jiné. Na 26 parcelkách představily chemické firmy různé varianty ochrany rostlin, na dalších mohli návštěvníci sledovat varianty s různou intenzitou výživy důležitých zemědělských plodin.
Tradičními organizátory akce jsou Oseva Agri Chrudim, a. s., jejímž hlavním zaměřením je výroba mléka a osiv ozimé pšenice a hrachu, dále šlechtitelské firmy Selgen, a. s., a Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o., na jejichž novinky se podíváme v prvním díle věnovaném zemědělské výstavě Naše pole. Poodhalíme také možnost moření osiv látkami na bázi nanotechnologií.

Plodný rok

Společnost Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o., zaregistrovala v letošním roce mnoho zajímavých novinek. Ing. Václav Blažek, CSc., z této firmyvyzdvihl pro nastávající sezónu první českou, velmi ranou osinatou potravinářskou pšenici Jindra se stabilní jakostí A. (vyšlechtěna na ŠS v Hrubčicích). Jindra se může pochlubit velmi vysokou objemovou hmotností (816 g/l – ÚKZÚZ 2007 až 2009), vysokým a stabilním výnosem ve všech výrobních oblastech a výborným zdravotním stavem. Odrůdu je vhodné sít v agrotechnické lhůtě, aby byla plně využita její ranost. Její osivo bude k dispozici v omezeném množství, doplnil Ing. Blažek.
Dále hovořil o polopozdní odrůdě Henrik (registrována také v letošním roce) s potravinářskou kvalitou B. Jak upozornil, byla nejvýnosnějším materiálem ve tříletém průměru registračních zkoušek ÚKZÚZ 2007 až 2009, má výborný zdravotní stav a lze ji sít i po obilnině.
V plném rozsahu bude podle Ing. Blažka k dostání osivo odrůd Magister a Preciosa registrovaných v loňském roce. U odrůdy Magister vyzdvihl její výborný zdravotní stav, zejména odolnost vůči fuzariózám v klase, velmi dobrý výnos i prémiovou potravinářskou kvalitu E. Zastavil se také u její vysoké objemové hmotnosti 819 g/l (ÚKZÚZ 2006–2008), kterou má nejvyšší z registrovaného sortimentu odrůd, velmi vysokého obsahu N-látek v zrnu a stabilního pádového čísla. Podle Ing. Blažka snáší i pozdní setí, lze ji sít po obilnině i kukuřici.
Preciosa se vyznačuje stabilní potravinářskou kvalitou A (ve všech parametrech až na Zelenyho test splňuje požadavky na kvalitu E). Mimo jiné zaujme vysokým výnosem zrna v řepařské a obilnářské výrobní oblasti a středně vysokým v kukuřičné a bramborářské. Dále se vyznačuje vysokou objemovou hmotností 809 g/l (ÚKZÚZ 2006–2008) a výborným zdravotním stavem, včetně vysoké odolnosti vůči fuzariózám v klase. Lze ji v osevním sledu zařadit i po obilnině. Sít by se měla v agrotechnické lhůtě pro danou výrobní oblast.
Sortiment ozimého ječmen obohatila společnost Limagrain o dvě novinky – šestiřadou středně ranou odrůdu Jup (registrace v ČR v roce 2009) a dvouřadou ranou odrůdu Yatzy (registrace v ČR v roce 2010). Odrůdy byly ve svých kategoriích nejvýnosnějšími materiály v tříletém průměru registračních zkoušek ÚKZÚZ 2007–2009. Spojuje je také velmi dobrý zdravotní stav, vysoká odolnost vůči poléhání, vyzimování a plísni sněžné, vyjmenoval Ing. Blažek.
Z jarního sortimentu poukázal na novou odrůdu hrachu Audit se středně velkým zrnem. Jde o žlutosemennou středně ranou odrůdu, která byla hodnocena jako nejvýnosnější v registračních zkouškách ÚKZÚZ 2007–2009. Zajímavostí je, že vykazovala nejvyšší odolnost vůči poléhání během vegetace a před sklizní v tříletém průměru registračních zkoušek a vynikající zdravotní stav, dodal Ing. Blažek.

Nové jsou zajímavé, ověřené nezakolísají

Nejnovějším přírůstkem v sortimentu ozimé pšenice ryze české společnosti SELGEN, a. s., je odrůda Elly (vyšlechtěna na ŠS Stupice), která byla zaregistrována v letošním roce ve velmi raném sortimentu (o jeden až dva dny ranější než odrůda Bohemie) v jakostní kategorii A. Podle Ing. Martina Hromádka, vedoucího ŠS v Úhřeticích, ji dělila od elitní kvality jen hodnota čísla poklesu. Vyznačuje se velmi vysokým výnosem, stabilní vysokou objemovou hmotností, vysokým obsahem N-látek, velkou mrazuvzdorností a dobrým zdravotním stavem. Jde o odrůdu se střední délkou stébla, u které se uvádí aplikace střední dávky morforegulátoru, doplnil. U jakostních pšenic doporučil věnovat zvýšenou pozornost ochraně klasu při silném infekčním tlaku klasových chorob.
Jak dále uvedl, v současné době jednou z nejpěstovanějších odrůd ozimé pšenice v ČR je Bohemia (A), povolená jako první ve velmi raném sortimentu. Tato ranostní kategorie je v současné době žádána, protože ubývá důležitá předplodina pro ozimou řepku – ozimý ječmen – a nahrazují jej právě velmi rané odrůdy pšenice. Jedná se o klasový typ pšenice, tvořící méně odnoží a vzhledem k ranosti vyžaduje včasnou aplikaci střední dávky morforegulátoru i výživu dusíkem do fáze metání. Vyznačuje se vysokou mrazuvzdorností (na Ukrajině, kde je ve státních zkouškách, přežila –30 °C). Další předností je nadprůměrný zdravotní stav umožňující přizpůsobit ošetření infečnímu tlaku chorob. Vyhovují jí dobré pozemky a kvalitní předplodina.
Alternativou k Bohemii je podle Ing. Hromádka odrůda Raduza (A). Na rozdíl od ní je to odrůda polopozdní, vysoce odnožující, která má předpoklad zvýšené konkurenční schopnosti vůči plevelům. Také u Radůzy se podařilo zkloubit odolnost vůči chorobám s vysokou pekařskou jakostí a lze ji pěstovat při nižších vstupech. Při vyšší intenzitě hnojení dusíkem požaduje pouze větší dávku morforegulátoru pro zpevnění stébla, informoval Ing. Hromádko.
Při výkladu upozornil také na další zajímavé odrůdy ozimé pšenice, jako jsou například Secese, Seladon nebo Sultan. Pozornosti návštěvníků neunikla ani novinka v sortimentu ozimého žita s názvem Kapitan. Jde o středně ranou odrůdu typu syntetické populace, která podle Ing. Hromádka dosahuje o 5 až 10 % vyšší výnosy v porovnání s populačními odrůdami. Oproti hybridním odrůdám je adaptabilnější a odolnější.
Miroslav Vrabec, produktový manažer společnosti, z nových odrůd hrachu vypíchl zejména ozimý materiál Enduro (reg. 2007 ve Francii), který ve dvouletých pokusech v tuzemských podmínkách bez problémů přezimoval. Je ranější o dva týdny než jarní, a proto dokáže eliminovat velmi dobře přísušky na jaře. V České republice se doporučuje sít po 15. 10. podle počasí a přezimuje ve výšce do 5 cm. V současné době je prvním rokem v registračních zkouškách. Prodávat se bude na základě Společného katalogu odrůd druhů zemědělských rostlin.
Na závěr se Miroslav Vrabec zastavil u liniové řepky Totem, která je ve třetím roce registračních zkoušek. Vyznačuje se vysokým výnosem semen i oleje, dobrou odolností proti poléhání a houbovým chorobám.

Pod pokličku nanotechnologie

Nenápadně vypadající firma se zajímavou nabídkou. Tak by se dala charakterizovat společnost OSEVA EXIMPO PRAHA, s. r. o., která na zemědělské výstavě prezentovala pomocný rostlinný přípravek Nano-Gro. Ředitel firmy Ing. Jan Doležal vysvětlil, že organický přípravek Nano-Gro, zaregistrovaný jako organický stimulátor růstu nebo pomocný rostlinný přípravek, byl vytvořen s použitím nanotechnologie. Sírany prvků Fe, Co, Al, Mg, Mn, Ni, Ag v nanomolových koncentracích (10-9 molu), obsažené v oligosacharidové granulce velikosti asi 3 mm, spouštějí obranný mechanismus rostliny bez vzniku skutečného stresového faktoru a způsobují intenzivní růst, posílení kořenů, vyšší výnos, vysokou kvalitu úrody, zvýšenou odolnost rostlin vůči chorobám a jiným stresovým podmínkám. Použití je možné v obilninách, okopaninách, olejninách, ovoci, zelenině a dalších plodinách.

Klíčové informace:
 Zemědělská výstava Naše pole se letos konala již podesáté.
 Zajímavou novinkou společnosti Limagrain Central Europe Cereals, s. r. o., je velmi raná osinatá potravinářská pšenice Jindra.
 Ze Šlechtitelské stanice ve Stupicích přichází na trh velmi raná ozimá pšenice Elly.
 Návštěvníky zaujaly také parcelky, kde byl prezentován pomocný rostlinný přípravek Nano-Gro.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *