30.06.2022 | 12:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zdravotní stav ozimé pšenice od výsevu do zimy

Osevní plocha pšenice v roce 2021 byla podle údajů ČSÚ 784 784 ha, tj. více než třetina celkové osevní plochy v ČR. Dominantní část představuje ozimá pšenice. A platí obecné pravidlo – čím větší jsou plochy určité plodiny, tím rychleji se šíří její patogeny (i škůdci) a z původně nepodstatných, málo se vyskytujících fytopatogenů se stávají hospodářsky významní původci chorob. Proto je nutné zdravotnímu stavu porostů věnovat značnou pozornost.

V současné době už každý pěstitel ví, že žádné opatření samo o sobě nemá dostatečnou účinnost, že je potřeba celý soubor zásahů, známý jako IOR (integrovaná ochrana rostlin). Provádět ochranu právě podle principů IOR je nakonec již deset let povinností, i když kvůli stále se množícím nařízením, úpravám, omezením v oblasti ochrany půdy, vodních zdrojů, necílových organismů je čím dál obtížnější jasně definovat, co je vlastně správně. Tvůrci těch nařízení v jedné oblasti obvykle neznají souvislosti s těmi dalšími, natož s technickými možnostmi pěstitelů.

Péče o dobré zdraví a vitalitu porostu začíná průběžnou péčí o půdní úrodnost a kvalitní předseťovou přípravou. Dalším krokem je výsev kvalitního osiva. Kvalita osiva je dána souborem znaků a jedním z nich je zdravotní stav osiva, respektive přítomnost původců chorob. V konvenčním zemědělství by mělo i nadále zůstat samozřejmostí kvalitní ošetření osiva ozimé pšenice. Pro použití v roce 2022 je registrováno 12 mořidel, která obsahují buď samostatně, nebo v nějaké kombinaci účinné látky tritikonazol, fludioxonil, tebukonazol, mefentriflukonazol, prothiokonazol, difenokonazol.

Fakt, že zdravé kořeny jsou nezbytným předpokladem celkového dobrého růstu rostliny, je všeobecně známý a mnohokrát doložený. Proto je také zdraví kořenů, zachování a zlepšení jejich funkce průběžně věnována pozornost jak výzkumníky, tak pěstiteli. Příčiny chorob kořenů mohou být jak abiotické, tak vyvolané fytopatogenními mikroorganismy.

Podrobněji se tomuto tématu věnuje ve svém článku v časopise Úroda (7/2022) doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc., z České společnosti rostlinolékařské. Další podstatnou část článku věnuje chorobám ozimé pšenice na podzim, které dělí na choroby kořenů a bází rostlin, virová onemocnění a choroby listů.*

Detaily k danému tématu se dočtete v červencovém vydání časopisu Úroda (7/2022).

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down