Zastřešuje prodejce biopotravin

V Budapešti vznikl mezinárodní svaz prodejen biopotravin – Organic Retailers Association (ORA). Tato mezinárodní organizace specializovaných maloprodejců biopotravin funguje jako střešní organizace pro národní svazy specializovaných bioprodejců na celém světě. Také by měla v rámci IFOAM vytvořit samostatnou skupinu pro maloobchodníky s biopotravinami. Informoval o tom prezident organizace Tom Václavík.

Kompletní sortiment s poradenstvím
Hlavním cílem ORA je podle něj nabídnout spotřebitelům biopotraviny z certifikovaných specializovaných bioprodejen s kvalifikovaným odborným poradenstvím a kompletním sortimentem bioproduktů a podporovat národní svazy potřebnými odbornými znalostmi.
Mezi další aktivity ORA patří podpora a prosazování zájmů specializovaných bioprodejců na mezinárodní úrovni, podpora zakládání národních svazů specializovaných maloobchodníků s biopotravinami a úzká spolupráce s IFOAM (International Federation of Organic Agriculture Movements) vytvořením samostatné interní odborné skupiny.
ORA hodlá převzít odpovědnost za zachování integrity a kvality certifikovaných bioproduktů „od farmáře až po spotřebitele“ zavedením dobrovolných směrnic pro specializovaný prodej biopotravin. V tomto směru hodlá vyvinout systému standardů v oblasti sortimentu, služeb, prezentace, nákupu, skladování, dokumentace a označování biopotravin a kvalifikace a vzdělávání zaměstnanců bioprodejen.
Standardy – jejich smysl a výhody
„ORA podporuje národní členské svazy a poskytuje jim potřebné odborné znalosti a nástroje s cílem vytvořit a zavést u svých členů – specializovaných bioprodejců – speciální směrnice a standardy, jako například pravidla ohledně nabízeného sortimentu. V současnosti není pro bioobchody povinné, aby se nechaly kontrolovat a certifikovat dle pravidel pro ekologické zemědělství, ale to by se mohlo do budoucna změnit,“ uvedl Václavík.
Systém dobrovolné certifikace prodejen chrání podle něj spotřebitele před záměnou bioproduktů za pseudo „biopotraviny“, které předstírají biologický původ, ale obsahují látky ohrožující zdraví nebo prošly zpracovatelskými postupy, jež ohrožují zdraví a poškozují životní prostředí.
Zkušenosti u certifikovaných bioprodejen v Německu a Rakousku podle něj ukazují, že systém certifikace tvoří vítané východisko pro vzdělávání personálu a umožňuje, aby byly zákazníkům poskytovány potřebné informace o ekologickém zemědělství a biopotravinách a jejich výhodách oproti tradičním výrobním postupům. Certifikace je ale také účinným marketingovým nástrojem proti konkurenci. „V kombinaci se speciálním logem je důležitým signálem, kterému mohou spotřebitelé důvěřovat a který oceňují,“ vysvětluje Václavík.
Certifikovaný specializovaný maloobchod s biopotravinami je podle něj garantem pro zajištění integrity ekologického zemědělství a jeho výrobků. Bioprodejny mají zájem na tom, aby spotřebitelé získali vždy nejlepší možnou kvalitu a nejlepší možnou hodnotu prodávaných výrobků. Certifikací maloobchodu s biopotravinami se uzavírá rozsáhlý řetězec kontrol ekologického systému hospodaření a vytváří poslední článek v řetězci ekologické certifikace.
Jak Václavík dále uvedl, zakládajícími členy ORA jsou Svaz bioprodejen BNN (Německo), Svaz bioprodejen VNOe (Rakousko), Pro-Bio, prodej a marketing biopotravin (Česká republika), Svaz obchodníků s biopotravinami MBE (Maďarsko) a Svaz ekologických zemědělců Ekotrend (Slovensko) a zájem o členství slále roste.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *