Autor
Kategorie:
Odrůdy
Štítky:
, ,

Zasedání věnované osivům

Minulý týden hostil Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský výroční zasedání Organizace pro evropskou spolupráci a rozvoj – Schémat pro odrůdovou certifikaci osiva. Účastnilo se ho 80 expertů ze 43 členských a kandidátských států, Komise EU, mezinárodních organizací a asociací. Na programu jednání byly body týkající se zejména rozvoje Schémat v dalším období, využití biomolekulárních metod při odrůdové certifikaci osiva, ochrany úředních návěsek OECD proti zneužití.

Informoval o tom Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v tiskové zprávě. Ta dodává, že výroční zasedání zahájil náměstek mistra zemědělství Jiří Šír a delegáty seznámil se základní strukturou českého zemědělství. Připomněl přítomným i dlouholetou historii semenářské kontroly v ČR i význam semenářství a kvalitního osiva jako jednoho ze vstupů do potravinového řetězce. Ředitel Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského Daniel Jurečka představil ÚKZÚZ a jeho roli mezi kontrolními organizacemi MZe, hlavní odborné zaměření jednotlivých sekcí a odborů. Zahájení se rovněž zúčastnil Jan Prášil, prezident Českomoravské šlechtitelské a semenářské asociace (ČMŠSA), a v krátkosti seznámil účastníky zasedání s aktivitami asociace v ČR, informoval také o zapojení ČMŠSA v mezinárodních organizacích. Ve svém vystoupení zdůraznil rovněž dlouholetou vynikající spolupráci s ÚKZÚZ.
Výročnímu zasedání předcházelo začátkem týdne jednání ad hoc pracovních skupin a technické pracovní skupiny. Jednání byla zaměřena na dlouho projednávané body, a to zejména na ochranu úředních OECD návěsek proti zneužití, použití biomolekulárních metod v mezinárodní certifikaci osiva, přípravu strategického plánu a rozvoje schémat pro odrůdovou certifikaci osiva, přípravu standardů pro čistotu odrůdy u čiroku. Předmětem jednání je i přistoupení Zambie a Senegalu ke schématům OECD pro odrůdovou certifikaci osiv.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *