Základem úspěchu je morforegulace

Přáním každého zemědělce jsou vysoké výnosy, které jsou dosahovány aplikací vysokých dávek dusíku. Aby se snížilo riziko polehnutí, je nutné porosty regulovat vhodným morforegulátorem. Ten je třeba aplikovat ve správné růstové fázi v závislosti na účinné látce, s ohledem na půdně-klimatické podmínky a podle odolnosti odrůdy k poléhání.

V letošním roce prezentovala společnost Agro BASF spol. s r. o. v Nabočanech na výstavě Naše pole porosty ozimé pšenice a ozimého a jarního ječmene ošetřené přípravky na ochranu rostlin. Svoje místo na pokusných parcelách v Nabočanech měla také fungicidní novinka Tocata Super. Obsahuje dvě účinné látky – epoxiconazole (41,6 g/l) a prochloraz (150 g/l). Nová formulace dispergovatelný koncentrát (DC) umožňuje zvýšenou účinnost obou účinných látek, lepší ulpění na povrchu ošetřovaných rostlin a vyšší odolnost vůči smytí deštěm. A právě lepší pokryvnost a penetrace účinné látky je podle zástupce BASF klíčem k úspěchu při fungicidní ochraně. Přípravek je účinný i na choroby pat stébel při včasné aplikaci BBCH 30–32 v dávce 2 l/ha.

Z dalších pokusných varianty byly k vidění například Tango Super (dávka 1 l/ha, aplikace 16. května, BBCH 39) a Osiris (dávka 1,75 l/ha, aplikace 29. května, BBCH 55) nebo další kombinace Opera Top (dávka 1,5 l/ha, aplikace 25. dubna, BBCH 32) a Osiris (dávka 1,75 l/ha, aplikace 29. května , BBCH 55 na klasové choroby a fuzária). „Tato varianta se na trhu v České republice úspěšně prodává také kvůli dobré ceně ošetření,“ zdůraznil Ing. Šácha, který za nejúčinnější a nejefektivnější považuje systém dvou fungicidních ošetření. Doporučil také aplikaci fungicidu Adexar Plus (doporučená dávka u pšenice 1,25–1,5 l/ha ve fázi BBCH 30–37) následovanou v období metání až kvetení přípravkem Osiris v dávce 1,5 až 2 l/ha podle situace na poli, předplodiny a infekčního tlaku. Dodal také, že je nutné zohlednit i vlastnosti odrůdy a její náchylnosti na fuzária v klase. Návštěvníci polního dne si mohli prohlédnout porosty jarního ječmene ošetřené nepostřikovým přípravkem Systiva (dávka 0,75 l/t) s účinností na listové choroby a padlí. V příštím roce rozšíří portfolio přípravků společnosti BASF také nový postřikový fungicidní přípravek Priaxor EC se systémovým účinkem určený k ochraně ozimé pšenice, ječmene, žita a tritikale.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *