Zakládání porostů jařin precizně

Spolek pro inovace a udržitelné zemědělství (SIUZ) je sdružení zemědělců, zapálených inovátorů a velkých odborníků, kteří modifikují zaběhlé technologie a zemědělské postupy s cílem dosáhnout udržitelné produkce, přitom co nejšetrněji k životnímu prostředí i krajině, při využití precizních technologií.

K preciznímu zemědělství patří technické a technologické inovace a vysoká úroveň digitalizace, které umožňují agronomům přistupovat cíleně k jednotlivým částem pozemku a rozhodovat se na základě dat. Stejně neodmyslitelně sem spadá i práce s organickou hmotou, a to v celém víceletém systému pestrého osevního postupu. Jde o promyšlené hospodaření se statkovými hnojivy, digestátem, kompostem či kaly, použití posklizňových zbytků, meziplodin a doprovodných plodin pro udržení pokryvu půdy nejlépe během celého roku, tak jak vyžadují a umožňují podmínky dané regionem hospodaření.

Správné založení porostů jařin patří mezi rozhodující parametry potenciální vysoké sklizně všech plodin. Dostupnost vody, živin a optimální struktura půdy zde hrají hlavní roli, především v posledních letech, kdy dochází k nerovnoměrnému zásobení rostlin vodou. Moderní technologie umožňuje realizovat řadu nových postupů, jak chránit půdu v plošném rozsahu, omezit riziko eroze a poškození půdní struktury, zlepšit využití živin z půdy i hospodaření s vodou. Zkušenosti členů SIUZ, které v lednovém vydání časopisu Úroda předkládá čtenářům Ing. Martina Poláková, SIUZ, mohou být zdrojem inspirace, jak se přizpůsobit nejen klimatickým, ale také legislativním změnám.

Nenechte si proto ujít lednové vydání časopisu Úroda (1/2023), kde jsou podrobně popsány zkušeností členů SIUZ při pěstování jarního ječmene, cukrové řepy, máku a sóji.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down