Za inspirací na pole

Symbolem dvanáctého ročníku polních dní firmy BASF spol. s r. o., se stal deštník. Ne, že by demonstrační pokusy skrápěl déšť, tato symbolika patří novému projektu AgCelence, který jako deštník zastřešuje různé produkty společnosti. Na návštěvníky tradičně čekala také pestrá přehlídka pesticidních pokusů, kde se vedle osvědčených přípravků setkali s úplnými novinkami. Některé z nich již byly registrované, na ostatní si pěstitelé budou muset ještě počkat. Těšit se také mohou na nový obalový systém Eco Pack.

Polní dny společnosti BASF se tradičně konají v Čechách v Kněževsi u Prahy a na Moravě v Rokytnici u Přerova. Redakce týdeníku Zemědělec navštívila českou lokalitu, kde jsou pokusy realizovány na pozemcích podniku Agrivep a. s., Velké Přílepy.
Ing. Václav Nedvěd ze společnosti BASF na úvod posluchače seznámil se situačním plánem demonstračního pozemku. Upozornil, že firma prezentuje přípravky na šesti blocích v pěti plodinách – ozimé pšenici po předplodině řepka a mák, jarním ječmeni, kukuřici a nově slunečnici. Poslední jmenovaná plodina byla vyseta místo řepky, která v důsledku nepříznivých podmínek špatně vzcházela.

Jak na mák?

První plodinou, ve které Ing. Lubomír Zámorský, obchodní zástupce společnosti BASF, objasnil systém zejména fungicidní ochrany, byl mák. Mezi klasické fungicidní ošetření jedním přípravkem patří Caramba (1 l/ha), která by se měla aplikovat ve výšce 20 až 30 cm porostu máku, či Discus (0,2 kg/ha). Ing. Zámorský jej doporučil aplikovat těsně před kvetením, v případě, že pěstitelé použijí tento přípravek v plném květu, ulpívá na okvětních lístcích a s nimi také opadává.
Varianta, kde byl 19. 5. aplikován Acrobat MZ (2 kg/ha) a následně 21. 6. Discus (0,2 kg/ha), reagovala na výskyt plísně makové. Jak ale Ing. Zámorský upozornil, přestože bramborové fungicidy proti této chorobě v máku fungují, nejsou do něj v mnoha případech registrovány.
Doporučovanou variantou firmou BASF je ošetření přípravky Caramba (0,8 l/ha) a následně Discus (0,2 kg/ha), které podle loňských výsledků z Kněževsi přinášejí výnosový přírůstek 20 %. Neřeší však dostatečně peronosporu.
V závěrečné variantě se pěstitelé mohli seznámit s připravovaným přípravkem s názvem Caryx. Podle Ing. Zámorského jde o inovovanou Carambu s velmi silným morforegulačním účinkem. V Kněževsi byl Caryx (0,8 l/ha) aplikován 7. 6. stejně jako Caramba ve výšce 20 až 30 cm máku a následně přípravek Discus (0,2 kg/ha).

Obilniny hýřily novinkami

Jak osivo jarního ječmene, tak ozimé pšenice bylo mořeno novým přípravkem Kinto Duo 2 l/t (+ Nutriseed 2,5 l/t), které obsahuje zcela novou účinnou látku prochloraz copper chlorid doplněnou o účinnou látku triticonazole. Podle Ing. Zámorského je přípravek registrován do jarní i ozimé pšenice, žita a jarního i ozimého ječmene. Jde o mořidlo s výbornou účinností na plíseň sněžnou, kontroluje dále široké spektrum chorob přenosných osivem.
Lubomír Zámorský představil také fungicid nové generace Capalo. Obsahuje novou účinnou látku metrafenone, která podle něj rozšiřuje spektrum účinnosti proti houbový chorobám o preventivní účinek na padlí a o choroby pat stébel. Pěstitelé mohli sledovat jeho účinnost v pšenici i ječmeni (registrovaný je prozatím pouze do první jmenované plodiny) buď v systému jednoho nebo dvojího ošetření – v obou plodinách Capalo + Osiris, v ozimé pšenici Capalo + Swing Top (tato kombinace dosahuje v Kněževsi nejvyššího výnosového přírůstku 18 %) a v ječmeni Capalo + Opera Top.
Na registraci fungicidu Opera Top (obsahuje novou účinnou látku pyraclostrobin ze skupiny strobilurinů), který je určen pro ošetření obilnin proti listovým chorobám, si budou pěstitelé muset počkat do příštího roku. Ing. Zámorský jej označil za nejzelenější strobilurin.
V ozimé pšenici neunikl pozornosti ani fungicid Duett Top. Podle Ing. Zámorského jde o nástupce přípravku Duett. V novém fungicidu je však účinná látka carbendazim nahrazena látkou thiophanate-methyl a obsahuje vyšší dávku epoxiconazole na hektar. V pokusech byl Duett Top (0,6l/ha) aplikován ve fázi BBCH 32 a v BBCH 49 jej doplnil přípravek Tango Super (1 l/ha). Ten je mimochodem velmi oblíbený pěstiteli obilnin (samotná aplikace přípravku přinesla v Kněževsi minulý rok výnosový přírůstek 10 %), nově byl registrován také do cukrové řepy.
Insekticidní ochranu porostů obilnin zajistily přípravky Perfekthion a Vaztak 10 EC, které firma prodává v balíčku na 10 ha. Jak připomněl Ing. Zámorský, organofosfáty mají pomalejší nástup účinku, proto je vhodné je kombinovat s pyretroidy.

Pole bez plevelů

Oblíbenými přípravky pro preemergentní ochranu kukuřice jsou podle Ing. Zámorského Outlook + Click a Outlook + Stomp (v příštím roce se zaregistruje nová hotová formulace s názvem Wing-P, kde budou přípravky smíchané). Ne vždy však počasí těmto aplikacím přálo. V tom případě nastoupilo postemergentní ošetření přípravkem Kelvin 75 WG, který letos společnost BASF prodává v balíčku Kelvin Pack (Kelvin 75 WG + Cambio + Dash HC), nebo přípravkem Stellar (účinné látky dicamba a topramezone) v kombinaci s Dash HC.
Ve slunečnici Ing. Zámorský vyzdvihl sytém Clearfield. Jde o systém pěstování odrůd tolerantních k účinné látce imazamox, která působí na široké spektrum plevelů. Nejblíže registraci je ve slunečnici a řepce.

Pod křídly AgCelence

Koncept AgCelence představil v Kněževsi Ing. Lubor Slezák, marketingový manager firmy BASF pro Českou republiku. Tento projekt zastřešuje skupinu produktů s účinnou látkou, která má specifický fyziologický projev. Upozornil, že vedle fungicidního účinku jsou u přípravků pozorovány další efekty, jako například inhibice tvorby etylénu (jde o hormon, který vzniká v době, kdy nejsou optimální podmínky pro růst, a způsobuje předčasné dozrávání), zlepšení příjmu dusíku a podobně.
Výsledkem jsou podle Ing. Slezáka zdravější rostliny, vyšší výnosy i menší zatížení životního prostředí. Projekt byl již zaveden v Americe, Rumunsku, Itálii, Španělsku, začíná se realizovat například v Africe. V České republice koncept zahrnuje přípravky Pictor (slunečnice a řepka), Opera Top (připravuje se registrace do obilnin), Cabrio Top (vinná réva) a Signum (speciální plodiny).

Pro usnadnění práce
Návštěvníci si z polního dne odnesli také poznatky ohledně nových obalů. Jejich název Eco Pack vyjadřuje, že jsou ekologičtější a ekonomičtější. Jak vysvětlila Ing. Dagmar Adamová, inovované obaly jsou lehčí, lépe uchopitelné, centrálně umístěné hrdlo umožňuje vyprázdnění kanystru bez šplouchání a stříkání. Upozornila také na speciální uzávěr obsahující integrované těsnění, které již není třeba snímat z kanystru. Ergonomicky tvarované držadlo má nosnost 10 až 15 kg. Zárukou originálního produktu je plasticky vystouplé logo společnosti.
A jak naložit s použitým prázdným kanystrem? Velmi jednoduše jej sešlápnout a zrecyklovat. Jako první se v novém obalu představí přípravek Maraton.

Klíčové informace:
 Společnost BASF uspořádala již 12. polní dny.
 Na demonstračních pokusech se představily novinky – Capalo, Duett Top, Vivando, Kinto Duo, Kelvin pack i přípravky s očekávanou registrací v příštím roce – Wing-P, Opera Top a Caryx.
 Obaly přípravků prošly inovací.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *