15.08.2017 | 09:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Význam regulace výdrolu v ozimé řepce

Konkurence plevelných rostlin významně ovlivňuje kvalitu porostů kulturních rostlin, které bez regulačních opatření proti plevelům nemají téměř žádnou šanci se na polích prosadit. Kromě plevelných rostlin mají velký význam i takzvané zaplevelující rostliny. Jde o rostliny kulturní, které však po diseminaci po sklizni mohou zaplevelovat následné plodiny.

V příspěvku doc. Ing. Jana Mikulky, CSc. a Ing. Jana Štrobacha, Ph.D., z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i., který byl publikován v srpnové ÚRODĚ, se mimo jiné dozvíte, že u ozimé řepky je velmi často limitujícím faktorem výdrol obilnin. Vzhledem k vysoké konkurenční schopnosti je nutné vzešlý výdrol odstranit co nejdříve, aby nedošlo k poškození porostu ozimé řepky. Takový porost špatně přezimuje. Velmi důležité je vytvoření podmínek, aby ke ztrátám při sklizni nedocházelo, nebo aby byly minimální.

Agrotechnické zásady pro snížení škodlivosti výdrolu obilnin v ozimé řepce jsou následující:

Dodržování správné agrotechnické praxe je zárukou účinnosti metod regulace. Nejdůležitější je minimalizace ztrát při sklizni obilnin. Při sklizni obilnin se na povrch půdy dostává poměrně velké množství zrna obilnin a je zdrojem následného zaplevelení. Obilky pšenice nebo ječmene mají vysokou klíčivost a vzcházivost a významně konkurují vzcházející řepce. Z tohoto pohledu je vhodné bezprostředně po sklizni provést mělkou podmítku, která obilky zaklopí a přiměje ke vzcházení. Při předseťové přípravě a při setí bývají zpravidla vzcházející rostliny výdrolu silně poškozeny. Při vysokých ztrátách při sklizni a při velmi suchém průběhu počasí však dochází k masovému vzcházení výdrolu obilnin, a proto nezbývá než využít přednosti aplikací postemergentních graminicidů.

Důležitým opatřením je proto použití herbicidů. V současné době je možné využívat poměrně široké spektrum vysoce účinných herbicidů. Řada z nich vykazuje kromě účinku na výdrol i vynikající účinek na pýr plazivý (Gallant Super, Pantera 40 EC, Fusilade Super, Targa Super a další). Ošetření graminicidy je nutné provést co nejdříve, aby se odstranila konkurence výdrolu vůči ozimé řepce.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down