06.05.2019 | 12:05
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Význam hnojení kompostem

Význam organického hnojení spočívá v jeho kvalitě, množství a způsobu zapravení do půdy. Výběr a kvalita organického hnojení ovlivňuje fyzikální, chemické i biologické vlastnosti půdy, a tím živinný stav pro potřebu rostlin. Přísun organického materiálu může být různý například formou hnoje, kompostu, posklizňových zbytků, slámy či zaorávání meziplodin.

Tématem se zabývá Ing. Barbora Badalíková, která působí ve společnosti Zemědělský výzkum, spol. s r. o., v Troubsku. V článku připomíná, že půda delší dobu nehnojená organickými hnojivy ztrácí svou úrodnost, účinek použitých minerálních hnojiv se snižuje a výnosy klesají. Průměrný obsah živin v organických hnojivech se liší podle jeho druhu. Organická hmota příznivě ovlivňuje veškeré vlastnosti půdy, zejména sorpční schopnost, tvorbu strukturních agregátů, vzdušný a tepelný režim, využitelnost živin, mikrobiální aktivitu apod. Umožňuje vázat živiny v půdě a omezit jejich ztráty vyplavováním.
Přísun organické hmoty do půdy v různých formách příznivě ovlivňuje strukturotvorný vývoj agronomicky cenných strukturních elementů, které jsou významným přínosem zejména z hlediska potenciální schopnosti pro udržení půdní vláhy i její ochranu před výparem a vodní i větrnou erozí. Další pozitivní účinek má organická hmota na snížení utuženosti a zvýšení provzdušněnosti půdy. Obsah organického uhlíku vynásobený koeficientem 1,724 představuje humus, který prochází neustálými změnami, a to jak po stránce chemického složení, tak po stránce vlastností a funkcí v půdě. Humus se v širším pojetí skládá z rostlinných a živočišných organismů, které jsou v různém stupni rozkladu, nacházejí se v půdě a s půdou jsou v různém poměru smíšené. Rozklad půdní organické hmoty však probíhá velmi pozvolna (podle teplotních a vláhových poměrů) a z tohoto důvodu je třeba ji neustále doplňovat, aby její množství neklesalo. Ing. Badalíková se v článku zabývá výsledky víceletého poloprovozního pokusu, který sledoval změny vlastností půdy po zapravení kompostu.*

Další podrobnosti si přečtete v článku, který vyšel v tématu týdne v Zemědělci č. 18.

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k článku

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down