01.11.2023 | 06:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Význam a přeměny organické hmoty v půdě – 4. díl

V pořadí čtvrtý díl odborníků z České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) zveřejněný v časopise Úroda (11/2023) cílí na téma významu a přeměny organické hmoty v půdě. V předchozích článcích popisovali autoři jednotlivé složky půdní organické hmot, vždy apelovali na potřebu doplnění různých zdrojů organických látek do půdy, s ohledem na jejich odlišné vlastnosti a působení. Tento význam zdůvodnili i v aktuálním díle, ve kterém se zaměřili na „spolupráci“ hlavních složek organické i minerální složky v půdě.

Dva způsoby vstupů organických látek do půdy

Z časového hlediska existují dva způsoby vstupů organických látek do půdy: (1) jednorázové/příležitostné (tj. jako impulsy), nebo (2) trvalé (opakované/nepřetržité). Podle toho je pak vnesená organická hmota v půdě přeměňována. Pochopitelně záleží také na předchozím zpracování organických látek, tedy jestli do půdy aplikujeme „čerstvou“ organickou hmotu rostlinných zbytků (např. meziplodiny, slámu apod.), nebo materiál, který již prošel některými procesy ovlivňující jeho přeměny (např. an/aerobní digesce v bioplynové stanici, při uložení mrvy na hnojišti, při kompostování apod.).

Z pohledu přeměn organické hmoty v půdě se však při časovém hledisku většinou nejedná o to, jak často organické látky do půdy doplňujeme, ale jak jsou dodané složky v půdě transformovány.

Typické „pulzní“ vstupy jsou například uvolněné/odumřelé mikrobiální, živočišné a rostlinné buňky, které podléhají rozkladu a komponenty jejich obsahu se stávají složkou rozpuštěné organické hmoty. Kvůli snadné dostupnosti rozpustných organických látek vytvářejí takové vstupy ohniska mikrobiální aktivity, ve kterých jsou rychlosti přeměn mnohem vyšší než mimo tyto zóny. Životnost takových „ohnisek“ se odhaduje na několik dní.

Kontinuální vstup je typický pro pomalý rozklad stabilnějších zdrojů organické hmoty, jako například starších kořenů a jiných více lignifikovaných zbytků rostlin a/nebo stabilnějších vstupů statkových a organických hnojiv či složek půdní organické hmoty. V těchto případech nejsou organické látky okamžitě metabolizovatelné, a proto jsou využívány pomalu a po delší dobu.

Více informací se dočtete v časopise Úroda (11/2023) v článku kolektivu autorů z ČZU v čele s Ing. Jindřichem Černým, Ph.D.*

Posloupnost procesů vyvolávajících zdánlivé (zPE) a skutečné (sPE) primární efekty: 1. exudace – vstup dostupných organických látek (např. rhizodepozicí), 2. aktivace mikroorganismů dostupnými organickými látkami, 3. aktivace dalších mikroorganismů, 4. produkce/uvolnění (extracelulárních) enzymů, které rozkládají půdní organickou hmotu (OH), 5. rozklad půdní organické hmoty a produkce dostupných organických a minerálních živin, 6. příjem živin kořeny (upraveno podle Kuzyakov 2010)

Schematické znázornění vývoje a ochranných sil organominerálních komplexů v půdách. Počáteční kontakt prostřednictvím povrchového jevu vede ke vzniku mikro- a mezoagregátů složených převážně z organických „puchýřků“ a jemnozrnných minerálů. Velké agregáty obsahují mnoho mikroagregátů a také další mikroorganismy a nejmladší (bioreaktivní) organickou hmotu (upraveno podle Keil a Mayer 2014)

Návrh konsolidovaného pohledu na organickou hmotu jako tzv. kontinum progresivně se rozkládajících organických sloučenin. Jednotlivé šipky představují procesy, které jsou funkcí teploty, vlhkosti a přítomné bioty. Přerušované čáry šipek označují hlavně abiotický přenos, plné čáry značí především biotické přeměny; tlustší čáry označují větší rychlost; větší obrazce a konce klínů ilustrují větší velikosti zdrojů. Všechny rozdíly jsou ilustrativní (upraveno podle Lehmann a Kleber 2015)

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down