Výživa jarního ječmene dusíkem

Zmínka o hnojení jarního ječmene dusíkem vyvolává často tutéž reakci, jako když se kdosi u stolu natáhne pro slánku: Opatrně, hlavně nepřesolit! Na skutečnost, že nedosolené jídlo je stejně zoufalé jako to přesolené, se však téměř nepoukazuje.

Ing. Jindřich Černý, Ph.D., a kolektiv z České zemědělské univerzity v Praze poodhalují v příspěvku zveřejněném v časopise Úroda (1/2018) některá specifika výživy jarního ječmene ve vztahu ke šlechtění nových odrůd. Jak autoři uvádí, krátkodobě si změn nevšimneme vzhledem k výkyvům mezi ročníky nebo stanovišti, a tak systém hnojení není většinou upravován. Mnohá doporučení pro výživu a hnojení dusíkem vychází ze starších údajů a nezohledňují změny vyvolané novými odrůdami, změny ve struktuře plodin či celkovém systému hnojení. Některé údaje o výživě a hnojení jarního ječmene dusíkem jsou přebírány (přepisovány) ze starších publikací. Byť byly správné a dlouhodobě ověřené, lze předpokládat, že nový přístup může přispět ke zvýšení výnosů a kvality produkce.

Autoři také upozorňují, že systém hnojení dusíkem nelze zevšeobecňovat, ale musí být vztažen ke konkrétním stanovištním podmínkám, použitému druhu hnojiva (formy N) a podobně. Doporučují alespoň na části výměry poznatky, se kterými seznamují v časopise Úroda (1/2018, str. 50–54), vyzkoušet.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *