02.03.2024 | 06:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výživa i moderní technologie

Tradiční seminář v Krchlebech u Čáslavi pořádaný společností AGRA GROUP a. s. se zaměřil především na výživu rostlin a moderní technologie uplatňované v precizním zemědělství. Doprovodný program pak zavedl posluchače do Jižní Ameriky a představil celou řadu známých i méně známých odrůd vín společně s jejich degustací.

Aplikace dusíkatých hnojiv k rostlinám se na první pohled může zdát alchymií, ale opak je pravdou. Důležité je si osvojit procesy přeměn dusíku v půdě vycházející ze tří forem N – močovinové (NH2), amonné (NH4+) a dusičnanové/nitrátové (NO3-), procesů hydrolýzy (z NH2 na NH4+) a nitrifikace (z NH4+ na NO3-) a v neposlední řadě funkce inhibitoru ureázy a nitrifikace.

Pokusy si posvítily na obsah inhibitoru

Aktuálním tématem je stabilizace dusíkatých hnojiv. Od prvního července roku 2022 platí nový požadavek týkající se močoviny (za účelem omezení volatilizace amoniaku), která jako hnojivo smí být aplikována na povrch půdy v případě, že obsahuje inhibitor ureázy (neplatí, pokud je okamžitě zapravena do půdy nebo aplikována v roztoku). Na trhu se tak podle Ing. Jaroslava Mráze (AGRA GROUP) objevují stabilizované močoviny ve vyšší míře, avšak různé kvality – ta méně kvalitní nemusí dostatečně plnit svoji funkci. Stabilizace hnojiv by měla mít jednoznačný cíl – zvýšit efektivitu využití dusíku, a to omezením ztrát a zvýšením využití dusíku rostlinami zejména během vegetace.

Pro zpřehlednění situace a vytvoření si obrázku o aktuálních produktech na trhu udělala společnost AGRA GROUP testy v zemědělských podnicích napříč republikou. Ve vlastní laboratoři stanovili obsahy obou v České republice využívaných inhibitorů ureázy NBPT a NPPT v gramech inhibitoru na tunu hnojiva. Jak Ing. Mráz připomněl, směrnice, která udávala minimální obsah inhibitoru ureázy v hnojivu (414 g/t), již neplatí, a proto jsou některé výsledky na běžně dodávaném zboží až překvapivé. U vzorku s nejnižším obsahem naměřili hodnotu 130 g inhibitoru ureázy/t hnojiva, nejvyšší hodnota byla 491 g/t (jako jediná ze sedmi analyzovaných vzorků přesáhla dříve stanovenou hranici 414 g/t) a průměr činil 266 g/t.

Pro doplnění Ing. Mráz uvedl, že 420 g/t je hodnota, na kterou obalují hnojivo UreaStabil. Upozornil také na to, že pokud se zamezí zhruba 5 % ztrátám únikem amoniaku, zaplatí se již při současných cenách hnojiv (DAM, SAM, roztoky močoviny …) náklady na použití pomocné látky StabilureN, která blokuje činnost enzymu ureáza.

S novou účinnou látkou

Druhou část své přednášky zaměřil Ing. Mráz na nové suspenzní hnojivo Chevri Cu-Combi obsahující vedle komplexu živin patentově chráněnou formu mědi ve dvou stupních oxidace (Cu+, Cu2+) – Chevreulovu sůl. Speciální formulace (optimalizovaná velikost částic, stabilizace fyzikálních a chemických vlastností …) významně podle Ing. Mráze zvyšuje odolnost rostlin proti některým chorobám již při nízké dávce mědi (kolem 100 g/ha). Hnojivo je určeno do celého spektra plodin.

Více informací přináší týdeník Zemědělec (10/2024).*

Úvodní obrázek: Přeměny dusíku a funkce inhibitoru ureázy a nitrifikace Zdroj AGRA GROUP

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down