29.01.2018 | 01:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vývoj stroje pro pásové zpracování půdy v tuzemsku

Technologie strip-till (pásové zpracování půdy) byla vyvinuta ve Spojených státech amerických a oficiálně je registrována od roku 1998. Tehdy jedním z důvodů jejího zavedení bylo krátké technologické okno pro přípravu půdy po sklizni zrnové kukuřice pro následné jarní setí a dále potřebou aplikovat do půdy hnojiva před setím tak, aby byla plodině v době vegetace přístupná.

Uvádějí to v článku v Úrodě 12/2017 Ing. David Kincl (Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v. v. i.) a Ing. Antonín Šedek (P&L, spol. s r. o.). Autoři připomínají, že v USA se nejčastěji využívá aplikace čpavkové vody, kdy se forma dusíku NH4 váže na půdní částice a prakticky nedochází k úniku dusíku do spodních vod. Neméně důležitým argumentem pro tuto technologii byla i nižší potřeba tahové síly na metr záběru stroje v porovnání se stejně hlubokým zpracováním půdy klasickými kypřiči nebo diskovými branami. Výsledkem byly podstatně nižší náklady, avšak při stejné kvalitě zpracované půdy pro setí, jako u klasického vertikálního zpracování.
Prvotní testování strojů z USA v evropských podmínkách poukázalo na některé technické a technologické rozpory. Největším problémem bylo samotné optimální nastavení strojů, ale i rozdílná skladba plodin v osevním postupu. Ve Spojených státech (středozápad) jsou přeci jen jiné půdně klimatické podmínky a systémy hospodaření. Při výběru proto naši zemědělci spíše upřednostnili stroje vyráběné v západní části EU. Jejich širšímu rozšíření ovšem mnohdy bránila vysoká pořizovací cena a malá variabilita nabízených produktů. Výše zmíněná problematika přivedla společnost P&L k vytvoření konceptu nového stroje, který by více odpovídal potřebám českého zemědělství. Vzhledem k výše zmíněné malé nabídce variability a komponentů bylo cílem vyvinout pracovní jednotky odpovídající místním podmínkám a provozu konkrétních podniků.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down