Vývoj pěstování řepky v České republice

Řepka olejka se řadí mezi hlavní světové olejniny. Má široké možnosti uplatnění v potravinářství, krmivářství a při výrobě olejů. Pěstuje se na mnoha kontinentech – s jejím rozšířením se můžeme setkat v USA, Kanadě a Argentině. Je pěstována na severu Afriky, v Austrálii i na Novém Zélandu. Hlavní oblastí je euroasijský kontinent. Mezi významné producenty se řadí Indie, Čína, oblast Kavkazu, Kazachstánu a velká část Evropy.

Výměra řepky zaznamenala v České republice za posledních 25 letech značný posun. V marketingovém roce 1992/1993 osevní plochy dosahovaly 136,4 tis. ha. S rozšiřováním výměry došlo v marketingovém roce 2007/2008 k pokoření hranice produkce řepkového semene 1 mil. t. Postupné navyšování ploch vedlo v marketingovém roce 2015/2016 k nárůstu výměry na 366,2 tis. ha. Sklizeň řepky se v roce 2016/2017 uskutečnila z plochy 393 tis. ha. Meziroční nárůst představuje rozšíření o 27 tis. t, to je 7,3% navýšení. Důvodem rozšiřování výměry jsou příznivé možnosti uplatnění produkce na trhu. Některé odhady osevu pro sklizeň v roce 2017 předpovídají opětovné navýšení osevních ploch řepky o 4,3 % na celkovou výměru 410 tis. ha. Tato čísla jsou v rozporu se strategií MZe, která se snaží celkové plochy olejnin snižovat. V České republice se stále zvyšuje zastoupení hybridních odrůd řepky, podle údajů Svazu pěstitelů a zpracovatelů olejnin (SPZO) se mezi jeho členy zvýšil výnos hybridních odrůd proti liniovým o 9,3 %. Celkově byly F1 odrůdy zasety členy SPZO na 87 % celkové výměry řepky.

V marketingovém roce 2014/2015 bylo v České republice dosaženo rekordní sklizně 1537,3 tis. t řepkových semen. V následujícím roce zaznamenala celková sklizeň řepky propad téměř o 18 % na 1256,2 tis. t. V tomto období došlo k propadu ve výnosu z úrovně 3,95 t/ha na 3,43 t/ha. Snížení výnosu dosáhlo 0,52 t/ha a představovalo 13,2 %. Údaje o definitivní sklizni za rok 2016 podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) vypovídají o produkci 1359 tis. t řepkových semen. To je lehký propad oproti předpokládaným výsledkům. Celkový průměrný hektarový výnos meziročně vzrostl z 3,43 t/ha na 3,46 t/ha.

Tyto údaje uvádí Ing. Martin Liška, odbor rostlinných komodit MZe, v článku publikovaném v červnovém vydání časopisu Úroda.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *