29.11.2023 | 07:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Využití včel při monitoringu reziduí pesticidů v naší krajině

Článek Ing. Anety Bokšové a kolektivu z České zemědělské univerzity v Praze (ČZU) se zabývá možnostmi využití pylu včel k objektivnímu monitoringu výskytu reziduí pesticidů v krajině. Rouskový nebo plástový pyl se ke zjišťování obsahu reziduí pesticidů hodí lépe než med. Z plástů lze pyl snadno odebírat bez poškození včelstev.

Množství pesticidů se liší

Na základě rozboru plástového pylu v letech 2021 a 2022 bylo zjištěno, že množství pesticidů se na různých místech České republiky liší. Nejmenší množství reziduí pesticidů bylo zjištěno v místě intenzivní zemědělské produkce, kde je malý podíl zahrad a komunální zeleně. Významně větší množství reziduí pesticidů bylo zjištěno v místech, kde je větší podíl zahrad a městské zeleně a nižší podíl orné půdy.

Situace po zákazu

Odborníky z ČZU také zajímalo, zda po zákazu používání účinných látek chlorpyrifos (zákaz 2020) a thiakloprid (zákaz 2021) došlo i k významnému snížení reziduí těchto látek v roce 2022 v naší krajině ve srovnání s roky před zákazem (2017–2019). Zjistili pouze mírný pokles podílu kontaminovaných vzorků (10 %). Významně však klesl průměrný obsah těchto látek v jednom vzorku, zejména thiaklopridu (o 90 %), o něco méně pak chlorpyrifosu (o 63 %).

Včely lze využít jako bioindikátory reziduí cizorodých látek v životním prostředí

Na základě zjištěných údajů jsou autoři článku přesvědčeni, že včely lze využít jako bioindikátory reziduí cizorodých látek v životním prostředí. Zákaz obou uvedených látek chlorpyrifos a thiakloprid přispěl ke snížení kontaminace prostředí těmito látkami. Výsledek by však mohl být lepší, kdyby tyto zákazy dopadaly i na lesní hospodářství, neprofesionální uživatele a komunální sféru ve stejné míře jako na zemědělce. Množství aplikací těmito subjekty pravděpodobně není zanedbatelné a patrně dále pokračuje. Kontrola neprofesionálních aplikací je však v praxi prakticky nemožná. Závěrem se však vždy musí zdůraznit, že množství zjištěných látek v pylu jsou většinou velmi malé a můžeme je zjistit pouze stále dokonalejšími analytickými metodami, dodávají odborníci z ČZU.

Více informací se dočtete v časopise Úroda (12/2023).*

Úvodní fotografie: Včela přináší pyl do úlu Foto Jan Kazda

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down