Výstavy Naše pole se účastnila stovka firem

Včera skončila u Nabočan na Chrudimsku dvoudenní zemědělská výstava Naše pole. Účastnila se jí stovka vystavovatelů odrůd polních plodin, firem zaměřených na ochranu a výživu plodin a také prodejců zemědělské techniky.

Návštěvníci si mohli prohlédnout celkem 661 pokusných variant. Ty zahrnovaly nejen prezentační parcelky s odrůdami zemědělských plodin, ale také demonstrační pokusy s ochranou a výživou rostlin. Část parcelek využil Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, který ukázal například sortiment raných odrůd brambor nebo ozimých obilnin a také pokusy s hnojením brambor různými druhy kompostů. Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., připravil pro návštěvníky ukázku problematických plevelů a jeho stanoviště působilo jako poradenské centrum. Česká zemědělská univerzita ukázala na sérii výkopů vliv různých způsobů zpracování půdy na zasakování vody. Návštěvníci si v obou dnech mohli poslechnout odborné semináře, první se věnoval ochraně rostlin a byl zaměřen na nové a šířící se škodlivé organismy zeleniny, brambor a ovocných dřevin. Druhý byl věnován technologickým postupům eliminujícím zhutnění půdy. Připravena pro ně byla rozsáhlá expozice strojů. Předvádění zemědělské techniky bylo věnováno možnostem snížení tlaku na půdu. Zahájení výstavy se kromě dalších hostů účastnil ministr zemědělství Marian Jurečka.
Organizátorem výstavy je od roku 2010 vydavatelství Profi Press s. r. o. Generálním partnerem výstavy je ČSOB. Na přípravě akce se také podílí Oseva Agri Chrudim, a. s., Cerea, a. s., Lovochemie, a. s., ŠS Úhřetice, farma Karel Kopista, Sesvanderhave International B. V., Agrární komora ČR, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i., Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Odborné učiliště Chroustovice, Střední škola zemědělská a vyšší škola odborná Chrudim a výstavu pojistila Česká pojišťovna. Součástí výstavy byly také trhy zaměřené na regionální potraviny z východních Čech.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *