Vyšší standard podpoří konkurenceschopnost

Rozhovor s Ing. Zdeňkem Perlingerem, předsedou Pro-Bio, Svazu ekologických zemědělců .

Váš svaz představil novou, vlastní směrnici, která stanovuje nadstandardní podmínky pro hospodaření v ekologickém zemědělství a při produkci biopotravin. Jaký byl důvod k tomuto kroku?
V Evropě spotřebiteli obecně nestačí státem uznaná značka, protože standardy Evropské unie, týkající se ekologického zemědělství, vznikly pod lobystickými tlaky, které způsobily zmírnění požadavků. Svazy si jako reakci na tento postup vytvořily vlastní nadstandardy, které jsou svázané s jejich svazovou známkou a zaručují kvalitu vyšší něž normální evropský standard. Spotřebitel má potom možnost si vybrat. Buď si vybere nižší standard za o něco nižší cenu, nebo ví, že svazová směrnice zaručuje například nepřítomnost roštového ustájení. Sedlákovi se tak otevírá přístup ke spotřebiteli, kterému nestačí standardy unie.
Budou mít tyto výrobky u nás vlastní značku?
Vycházíme z evropských zkušeností, ale rozhodli jsme se pro malý kompromis. Na výrobcích, které budou certifikovány podle nadstandardu, bude mít výrobce možnost použít svazovou značku. Je to však dobrovolné, stejně jako celý program. V Evropě jsou ale tyto nadstandardy pro členy příslušných svazů povinné. Nám se ale zdá příliš radikální nařídit všem členům Pro-Bia, aby přešli na nový systém.
Kdysi dávno jsme se dohodli, že budeme propagovat pouze celonárodní označení biopotravin -biozebru. Zjistili jsme ale, že se tímto směrem vývoj v Evropě neubírá. Nyní jsme si jisti, že rezignovat na vlastní svazovou známku byla chyba.
V čem budou hlavní odlišnosti od standardu?
Zásadní odlišnost je v tom, že farma musí být uzavřená. Znamená to, že do programu nemůže vstoupit farma, která má souběh, tedy na jedno IČO hospodaří konvenčně i ekologicky. To je taková věc v našich směrnicích, která se dá u farmy nejhůře odstranit. Pak je tam řada různých jemných nuancí, například je povoleno nižší množství mědi na hektar. Směrnice není příliš přísná, biodynamické nadstandardy jsou mnohem striktnější.
Stanovuje směrnice sankce za její porušení?
Sankční řád je věc, po které naši sedláci volali. Potřebujeme vědět, jaký postih nás za jaký prohřešek čeká. V Evropě je vše spíše podmiňovací – mělo by být, mohlo by. Zároveň jasné stanovení postihů považují sedláci za vlastní obranu, protože si nyní myslí, že jsou vydáni na pospas náladě kontrolora. Není to ale pravda, objektivní přístup kontrolora zajištěn je. Sankční řád naší směrnice sahá od výstrahy s nápravným opatřením přes odepření osvědčení či vyřazení z programu až po vyloučení ze svazu.
Co účast v programu biozemědělci přinese?
Směrnice zaručuje do jisté míry exkluzivitu odběru bioprodukce v rámci partnerských vztahů s Biolandem. Oni mají výrobce a zpracovatele, kterým propůjčují svoji značku. Ti pak musejí podle nadstandardů při vlastní produkci nejdříve použít suroviny certifikované Biolandem, nebo takové, které jsou certifikované podle standardů s ním shodných. Teprve pokud nic takového není k dispozici, mohou použít jinou bioprodukci. Takže v okamžiku, kdy bude mít sedlák nadstandardní certifikaci a navštíví ho obchodník, svázaný s některou zpracovatelskou organizací napojenou na vyšší standard, koupí přednostně surovinu, která je certifikovaná českým nadstandardem.
Nadstandard prakticky usnadní vývoz produktů z farem svazu Pro-Bio. Je to i politická záležitost, protože náš svaz celou dobu bojuje za ekologické zemědělství za peníze svých členů a řada farmářů, kteří v našich řadách nejsou, takto vydobytých možností využívá také.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *