Vysoký výnos zrna nejen v nížinách

Ačkoliv je pěstování kukuřice na zrno spojováno s nejteplejšími oblastmi republiky, praxe je v současnosti již zcela jiná. S úspěchem suché zrno kukuřice produkují i podniky mimo kukuřičnou výrobní oblast, například i na jihu Čech. Jedním z takových podniků je Zemědělské družstvo Přešťovice hospodařící na Strakonicku, na jehož pozemcích uspořádala společnost KWS Osiva, s. r. o., jednu z veřejných sklizní zrnové kukuřice.

Zemědělské družstvo Přešťovice obhospodařuje asi 2000 hektarů zemědělské půdy, přičemž kukuřici přísluší z této výměry asi 230 hektarů. Velká část kukuřice je v Přešťovicích sklízena v silážní zralosti, neboť specializací podniku je chov skotu. Jak ale informoval Ing. Miroslav Pavlík, předseda družstva, již asi 15 let tu kukuřici sklízejí také na zrno. Letos to bylo z 53 hektarů. Ing. Pavlík připouští, že ve výnose kukuřičného zrna nemohou konkurovat podnikům z nejteplejších lokalit republiky, přesto je i pro jeho podnik zrnová kukuřice perspektivní plodinou. I v podmínkách, které nejlépe charakterizuje nadmořská výška 420 metrů, dosahují přešťovičtí výnosů při standardní sušině mezi 8 a 9 t/ha zrna. Posklizňovou úpravu zrna řeší přímo v podniku, část produkce ihned poté prodávají, část ve spolupráci s místní výkupní organizací uskladní a s prodejem čekají na výhodnější podmínky.

Počkat s prodejem
Strategii neprodávat zrno kukuřice ihned po sklizni doporučil na úvod setkání pěstitelů také jednatel společnosti KWS Osiva, s. r. o., Ing. Karel Prokeš, Ph.D. Informoval o tom, že v celé Evropě se v tomto roce zrnová kukuřice sklízela z plochy o 2 mil. hektarů nižší než v jiných letech a současně výnosy byly o 20 % nižší. Lze tudíž usuzovat, že cena bude v průběhu roku růst a českým pěstitelům by se mělo vyplatit uskladnění kukuřice. Ing. Prokeš věří v nárůst ceny nad 3000 Kč/t.

Historie se neopakovala
Ačkoliv na polním dnu zazněly i další přínosné informace od distributorů osiv, od zástupců místní Agrární komory a dalších, přesto nejdůležitější součástí programu byla prohlídka demonstračních pokusů s hybridy kukuřice, po které následovala jejich sklizeň. Každý z účastníků mohl tipovat, který z hybridů bude v Přešťovicích nejvýnosnější a zapojit se tak do soutěže o řadu hodnotných cen. Jak organizátoři prozradili, řada z účastníků tipovala hybrid Zidane, jež zvítězil v loňském roce nejen v Přešťovicích, ale i na dalších místech konání obdobné akce. Historie se však neopakovala a pro mnohé bylo překvapením, že nejvyššího výnosu dosáhl hybrid Severo. Jeho přepočtený výnos na 14 % sušiny byl 14,51 t/ha. Následovaly jej hybridy KWS 5133 ECO, Beatus, již zmíněný Zidane a Amoroso.

Novinky i stálice v sortimentu
Vlastnosti některých nejen jmenovaných hybridů stojí za připomenutí. Severo je univerzální hybrid s FAO 260, s rychlým počátečním vývojem a odolností vůči chladu. Výsledky přešťovické sklizně potvrdily slova zástupců firmy o jeho výnosnosti. Ačkoliv je hybrid KWS 5133 ECO s FAO 250 určen především na siláž i tak uspěl při sklizni zrna. Součást názvu ECO vysvětlil Ing. Miroslav Stropnický, zástupce společnosti KWS Osiva v jihočeském regionu, dvěma způsoby. Zmínil možnost pěstovat tento hybrid i s nižšími vstupy, tzn. do jisté míry ekologicky, a rovněž s výbornými ekonomickými výsledky. U hybridu Beatus s FAO 280, určenému přednostně na siláž na LKS, byla například zdůrazněna rovnoměrnost jeho dozrávání či vynikající zdravotní stav. Ač při sklizni v Přešťovicích „nezabodoval“, i tak si zasloužil pozornost hybrid Ambrosini (FAO 220), jež je novinkou v sortimentu. Je to univerzální hybrid jak na zrno, tak na siláž či na využití při výrobě bioetanolu. Vyznačuje se vysokým obsahem škrobu v zrně a vysokou stravitelností. Při prohlídce porostů se nemohli pěstitelé nepozastavit také u hybridu Ronaldinio. Jak předeslal Ing. Prokeš, letos byl Ronaldinio nejpěstovanějším hybridem kukuřice v Evropě a na celkové výměře se podílel 3,5 %. Je to výnosný hybrid typu stay green s FAO 240/250, vhodný pro pěstování na zrno, siláž, LKS i pro výrobu bioplynu. Vyznačuje se především přizpůsobivostí k podmínkám pěstování.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *