Vysoké cíle v podhůří Šumavy realitou

Agrokomplex Šumava je uskupení zemědělských společností, které hospodaří v podhorské a horské části šumavského regionu. Jedná se o osmnáct společností, mezi jejichž činnosti nepatří pouze zemědělská prvovýroba. Celé uskupení obhospodařuje okolo 8000 ha zemědělské půdy a chová asi 4500 kusů skotu. Do tohoto uskupení patří i společnost Agrup s. r. o. a Zemědělská společnost Chlumany a. s.

Obě uvedené společnosti hospodaří v oblasti položené 450 až 600 metrů nad mořem. Pěstují ročně 250 ha kukuřice, kterou využívají ke krmení skotu a pro bioplynové stanice.

Po zkušenostech z roku 2013, kdy sklizeň byla podprůměrná, se rozhodlo vedení společnosti pro maximální intenzitu při pěstování kukuřice. Toto rozhodnutí vyústilo ve sklizeň v přepočtu více než 50 t/ha siláže v kvalitní sušině.

Bc. Jiří Bízek

Obr. – Bc. Jiří Bízek       Foto archiv firmy Caussade Osiva, s. r. o.

 

Plánování výsevu kukuřice

Zásev kukuřice na jaro 2014 začal plánovat ředitel výroby Bc. Jiří Bízek s velkým časovým předstihem. Plánování začalo určením vhodných pozemků a výběrem celé technologie pěstování. Výběr technologie je dnes náročný, neboť na trhu působí mnoho firem a zkombinovat zodpovědně vhodnou agrotechniku, pesticidy a výběr osiva vyžaduje pečlivé srovnávání, hodnocení a hlavně získání pravdivých srovnávacích informací.

Vedle pečlivé přípravy půdy před setím byla věnována mimořádná pozornost dostatečnému zásobení pozemků živinami s důrazem na organickou složku. Byla výborně zvládnuta herbicidní ochrana (poprvé byl použitý preemergentní a následně i postemergentní herbicid) a hodně práce dalo určit vhodný kukuřičný hybrid, který dosáhne požadovaného výnosu.

Při výběru hybridu čerpal Bc. Bízek z výsledků registračních pokusů v SOZ Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) a polního dne ve Strunkovicích nad Blanicí, kde bylo možné porovnat sedmdesát hybridů kukuřice v požadované ranosti.

Caussade_graf_2014_t47

 

Ve výběru obstál hybrid Asteri CS

Mezi širokou nabídkou pěstované kukuřice zaujal Bc. Bízka hybrid Asteri CS (FAO 240). Důvodem pro volbu tohoto hybridu jsou především minulé a současné výnosové výsledky v SOZ ÚKZÚZ, kde je již pět let kontrolou, a je tak jedním z nejprověřenějších materiálů prodávaných v České republice.

Asteri CS je výnosově stabilní a za posledních pět let má každý rok jeden z nejvyšších výnosů hmoty v registračních pokusech, kde je srovnáván s nejnovějšími materiály registrovanými v ČR. Hlavní předností hybridu Asteri CS je, že těchto výsledků dosahuje také na provozních plochách. Díky těmto vlastnostem a výsledkům v letošním roce bude tvořit Asteri CS ve společnostech Agrup a ZS Chlumany stěžejní hybrid i pro rok 2015.

V podmínkách podhůří Šumavy je intenzivní hospodaření složité jak s ohledem na přírodní podmínky, tak na legislativu, jež mu často vytváří překážky. Letošní výsledek v Agrokomplexu Šumava je však důkazem, že když se spojí úsilí s odbornými znalostmi, stanou se i vysoké cíle realitou.*

Autoři příspěvku:

Ing. Vladimír Marek, Caussade Osiva, s. r. o.

Bc. Jiří Bízek

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *