Vysočina, pro brambory stvořená

První podzimní den s ukázkovým babím létem vítal účastníky tradičního semináře o bramborách v Humpolci. Právě díky typickému počasí babího léta s chladnými nocemi a teplými dny je na Vysočině dosahována vynikající kvalita konzumních brambor. V důsledku abnormálního vývoje počasí v průběhu letošní vegetace je sklizeň této komodity na Vysočině o čtrnáct dní opožděna a kvalita hlíz ohrožena. Mimořádnou pozornost bude proto nutné věnovat skladování.

Seminář uspořádala na konci září společnost MEDIPO AGRAS H. B., spol. s r. o., společně s firmou EURO AGRAS, s. r. o., ve spolupráci se Školním statkem Humpolec, Českou zemědělskou akademií v Humpolci a s podporou Komise pro brambory při Okresní agrární komoře Havlíčkův Brod.
V přednáškové hale si pěstitelé mohli prohlédnout dvě skupiny odrůd brambor. V první prezentovala firma Medipo Agras hlízy (konzumní umyté, pro zpracování ponechány bez mytí) z pěstitelské plochy v Olešné, která byla zdesikovaná. Ve druhé části mohli návštěvníci porovnávat odrůdy též firmy z pokusu Školního statku v Humpolci. Při prezenci obdržel každý účastník přehled s charakteristikou a výnosy. Mnohé odrůdy i přes extrémní rok překvapily. Jak informoval ředitel ŠS v Humpolci Ing. Jan Mácha, statek pěstuje brambory na 50 ha a zkouší kolem 600 odrůd.
Ing. Josef Matějek, radní kraje Vysočina, upozornil, že tento kraj je jedním z nejagrárnějších v ČR – má například nejvyšší stavy skotu, dojnic, největší výrobu mléka, vepřového masa a zejména brambor (36 % všech ploch, 72 % sadbových brambor).

Pohled do sortimentu
„Vše pro brambory.“ Toto motto naplňuje společnost Medipo Agras již mnoho let. Vedle poradenství pro pěstitele a zpracovatele brambor, zavádění nových technologií pěstování, prodeje speciální techniky, obchodu se sadbovými, konzumními a průmyslovými odrůdami se zabývají množením sadby a zejména zaváděním nových odrůd brambor.
A právě na nové odrůdy, u kterých společnost v roce 2010 začínala s komerční sadbou na omezené ploše, upozornila Ing. Marie Rasochová, CSc., z firmy Medipo Agras H. B. Nejprve zmínila poloranou až ranou odrůdu Primadonna, varného typu B. Letos se velmi dobře vyrovnala s extrémními klimatickými podmínkami. Vidíme, že má krásně dozrálou slupku, lesklou, hladkou, což je žádané pro mytí a balení. Pěstuje se na několika plochách sadby v ČR a prakticky všechny prokázaly, že nemá strupovitost, shrnula. Podobně zajímavá je poloraná velkohlízá odrůda Sylvana též varného typu B.
Vedle klasických odrůd Rosara (A/AB), Dali (A), Princess (A) se dobře jeví odrůda Mirage (A). Podle Ing. Rasochové se osvědčila hned na první pozdní letní sklizni, kde prokázala výbornou kvalitu. Ve skladu neklíčí až do jara, bude proto použitelná pro pozdější konzum.
Ve velmi raných odrůdách, kromě Carrery (B), Veloxu (B), upozornila Ing. Rasochová na odrůdy Saline (B) a Flavia (B), protože netrpí strupovitostí. Všechny odrůdy, které letos vykazují vyšší odolnost vůči strupovitosti, jsou hodně atraktivní pro další pěstování, domnívá se Ing. Rasochová.
Z ověřovaných odrůd ve velmi raném sortimentu vyzdvihla křížence HZD 00-277 (Colomba) s rychlým nasazováním hlíz, které mají lesklou, hladkou, světle žlutou slupku, snáší mytí a nejsou loupavé. Dále velkohlízou odrůdu Volumia, která se pěstuje v Itálii pro nejranější sklizně. Mnoho dovozů letních brambor z jižní Evropy obsahuje právě tuto zajímavou odrůdu, dodala.
V raném sortimentu zaujme odrůda Campina (A), která nasazuje prakticky všechny hlízy v jednom období. Z poloraných odrůd poukázala Ing. Rasochová na Granadu (A) s oválnými žlutými hlízami, křížence HZ 99-387 (AB), jež na první pohled upoutá pravidelnými středními až většími hlízami s lesklou slupkou, a YP 02-31 s oválnými žlutými hladkými hlízami.

Opožděná sklizeň
Jak informoval ředitel společnosti Medipo Agras H. B. Ing. Vlastimil Rasocha, na Vysočině je sklizeň brambor o čtrnáct dní opožděna. Loni bylo v tomto kraji na konci září sklizeno 50 % ploch, letos pouze 15 až 20 %. „Výnosy jsou naštěstí vyšší, než jsme se obávali, a bilance této plodiny v ČR v sezóně 2010/2011 by měla být podobná jako v minulé.“
V hlavních bramborářských zemích EU je situace horší. Například v Nizozemsku a Německu měli na konci září konzumních brambor sklizeno minimum, což má vliv na cenu. Na rozdíl od České republiky výška ceny ale neovlivňuje v těchto zemích spotřebu brambor (v ČR v roce 2006, kdy byla naposledy vyšší cena za tuto komoditu, klesl prodej brambor v supermarketech o 10–20 %).
Podle Ing. Rasochy Českou republiku i Slovensko významně ovlivňují dovozy konzumních hlíz z Rakouska, kde jich již velkou část sklidili. Naopak vývozním hráčem brambor v Evropské unii v letošní sezóně opět nebude Polsko, u kterého byla po vstupu do EU obava z nadprodukce této plodiny.

Pozor na skladování
Bramborárna není nemocnice! Kvalitu naskladněných brambor nelze zlepšit, pouze udržet, aby se nezhoršila, pokud nejsou hlízy infikovány v příliš velkém rozsahu, zdůraznil Ing. Ervín Hausvater, CSc., z Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod. Z hlediska ochrany byl letošní rok velmi dramatický. Vnější i vnitřní kvalita hlíz většiny partií je výrazně zhoršená, lze proto podle Ing. Hausvatera očekávat problémy při jejich skladování.
Vážné ohrožení představuje bakteriální choroba, měkká hniloba hlíz, jejíž původce Erwinia carotovora napadá hlízy primárně nebo je sekundárním patogenem pro hlízy již infikované ostatními chorobami, zejména plísní bramboru. K dalšímu nárůstu infekce dochází při mechanickém poranění (například třídění) a přítomnosti volné vody na hlízách. Ing. Hausvater upozornil, že jde o jedinou ze skládkových chorob, která se může šířit z hlízy na hlízu, tedy kontaktem. Bakterie mohou pronikat do hlízy i lenticelami nebo stolony, vysvětlil.
Pozor si při skladování brambor musíme podle Ing. Hausvatera dát také na plíseň bramboru (původce Phytophthora infestans). Přibližně nejdříve měsíc po sklizni se může ve skládce projevit též fuzáriová hniloba (Fusarium spp.). Podobně jako ona se ve skladu chová fómová hniloba (Phoma foveata), první projevy se ale vyskytují až od počátku prosince. Sekundární rozklad bakteriemi lze u těchto chorob eliminovat intenzivním větráním, doporučil Ing. Hausvater.
Ke zhoršení zdravotního stavu může dojít také při skladování u partií s výskytem hluboké formy obecné aktinomycetové strupovitosti hlíz (původce Streptomyces scabies). V hlubokých strupech je zadržována volná voda, která podporuje infekci bakteriemi a rozvoj měkké hniloby. Rovněž u vločkovitosti hlíz (Rhizoctonia solani) i stříbřitosti slupky (Helminthosporium solani) se může zvýšit rozsah napadení, pokud jsou hlízy ve skladu příliš vlhké.
Záludná je také fyziologická porucha – šednutí dužniny, kterou vidíme až při rozkrojení hlízy. Nejčastějšími příčinami jsou manipulace s hlízami a jejich mechanické poškození za nízkých teplot a odklíčení hlíz. Jak upozornil Ing. Hausvater, obzvlášť v letošním roce je nutné reálně rozhodnout o využití partie podle jejího skutečného stavu.

Jak zlepšit kvalitu
Doc. Ing. Jiří Diviš, CSc., z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se ve své prezentaci zabýval kvalitou brambor a zejména tím, co změnit, aby byla odpovídající. Samozřejmostí je vhodný výběr odrůdy, pozemku, termín výsadby a podobně. Ohledně hnojení brambor upozornil na to, že lépe vychází na podzim aplikace chlévského hnoje v porovnání s kejdou. Pro podporu tvorby kvalitních hlíz doporučil společně s ošetřením porostů proti plísni aplikovat listová hnojiva.
Choroby a škůdci se letos na porostech brambor velmi podepsali. Výjimečné napadení pěstitelé zaznamenali u obecné aktinomycetové strupovitosti hlíz. Té se však podle doc. Diviše mohou vyvarovat výsadbou odolné odrůdy (otestovat pozemek, zda je zamořen chorobou, lze zjistit výsadbou náchylné odrůdy, například Agria). Ze škůdců upozornil na drátovce, kteří se na Vysočinu šíří z Moravy. Jejich výskyt je podle něj závislý na předplodině – vyšší byl zaznamenán po jeteli, trávě a podobně. Žádná odrůda není proti drátovcům odolná.
Také závlaha může ovlivnit kvalitu hlíz – zlepšuje například charakter slupky a vyrovnanost hlíz, snižuje výskyt strupovitosti. Velmi dobře na ni podle doc. Diviše reagují velmi rané a rané odrůdy, méně polorané a vůbec polopozdní.
Důležité je dále nezanedbat přípravu na sklizeň a věnovat velkou pozornost ukončení vegetace. V době konání semináře (23. 9.) bylo na Vysočině ještě mnoho zelených porostů brambor. Jak upozornil doc. Diviš, na desikaci u těchto porostů bylo již pozdě. Mechanické rozbití natě sice přicházelo v úvahu, ale vyzrání hlíz a zpevnění slupky ještě nějakou chvíli trvá. Doplnil, že jestliže naskladníme hlízy se špatnou slupkou, během tří dnů intenzivního větrání můžeme ztratit 10 až 15 % jejich hmotnosti.

Klíčové informace:  Společnost Medipo Agras Havlíčkův Brod uspořádala s dalšími partnery na konci září seminář zabývající se bramborami.
 Vedle tradičních odrůd byly na připravené výstavce k vidění odrůdy nové i teprve ověřované.
 Kvalita brambor může být v důsledku abnormálního počasí ohrožena, proto je nutné věnovat pozornost skladování.

Komentáře ke článku 3

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *