24.01.2022 | 01:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výsledky zkoušení odrůd hořčice

Pěstování i šlechtění hořčice bílé má v České republice dosti dlouhou tradici. Pěstitelské plochy zaměřené na produkci semene nejsou v posledních letech příliš rozsáhlé. V roce 2016 byl rozsah pěstování za řadu let nejmenší se sklizňovou plochou 11 770 ha a výnosem 1,05 t/ha. Od té doby plochy mírně narůstají a pro loňský rok činí odhad asi 15 274 ha.

Tématem se v týdeníku Zemědělec zabývá Ing. Petr Zehnálek, který působí v Ústředním a zkušebním ústavu zemědělském (ÚKZÚZ) v Hradci nad Svitavou. Dodává, že průměrný výnos se v praxi pohybuje kolem jedné tuny z hektaru, ale v posledních letech byl většinou podstatně nižší. Nejnižší výnosová úroveň byla dosažena v roce 2020, a to jen 0,65 t/ha. V roce 2021 je výnos odhadován na 0,98 t/ha.

Agrotechnika hořčice bílé se zdá na první pohled snadná, ale opak je pravdou, uvádí autor. Nepříznivě působí jak suchý ráz vegetace, tak i příliš vlhký. Vysloveně nesnáší zaplavení. Velmi obtížně se odhaduje dávkování dusíkatého hnojení, tak aby umožnilo dostatečný rozvoj porostu a zároveň nevedlo k tvorbě porostu příliš vysokého, citlivého vzhledem ke křehkosti dutého stonku k destrukci porostu při prvním silnějším větru. Při pěstování hořčice by se nemělo zapomínat na hnojení sírou. Vlhký průběh vegetace v době zrání snižuje kvalitu sklizeného semene, narůstá podíl šedých semen. Velké zastoupení na pěstitelských plochách mají tradičně množitelské porosty. V roce 2020 dosáhla výměra uznaných ploch 8910 ha.

Nedílnou součástí registračního řízení s odrůdami je zkoušení jejich užitné hodnoty. S odrůdami hořčice bílé jsou tak zakládány každoročně pokusy. V rámci tohoto typu pokusů jsou kromě odrůd v řízení o registraci zkoušeny i již registrované odrůdy. Pravidelně jsou tak ověřovány jejich vlastnosti a získané pravidelně publikované výsledky jsou k dispozici pěstitelům i zpracovatelům. Průměrný výnos zkoušených registrovaných odrůd se v pokusech po velkém poklesu v roce 2020 na 1,23 t/ha v loňském roce zvýšil na 2,15 t/ha.

V sortimentu zkoušených odrůd jsou zastoupeny v současnosti pouze odrůdy domácího původu. Nejvyššího výnosu dosahují ve čtyřletém průměru (2018–2021) odrůdy Agent, Andromeda a Lyra. Ostatní odrůdy jsou výkonově vyrovnané. Ostatní hospodářské a kvalitativní vlastnosti odrůd jsou velmi vyrovnané, pouze o něco vyšší odolnost proti poléhání je patrná u odrůdy Polarka.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down