Výsledky soutěže časopisu Úroda

Také v letošním roce probíhala v časopisu Úroda soutěž pro doktorandy a diplomanty. Práce mohli zasílat autoři, kteří se zabývají zemědělstvím, a to přímo rostlinnou výrobou. Z došlých článků redakce vybrala opět tři, které považuje za nejzajímavější a přínosné pro zemědělskou praxi.

První místo obsadil Ing. Petr Vrtílek z Mendelovy univerzity v Brně s článkem Vliv technologie zpracování půdy na výnos zrna ozimé pšenice, který vyšel v Úrodě č. 11. Jednalo se zároveň o oponovanou práci (stejně tak jako u dalších oceněných prací), takže na ni byly kladeny o něco tvrdší požadavky než na běžný text. Ing. Vrtílek v ní spolu s dalšími autory popisuje vyhodnocení vlivu různých způsobů zpracování půdy na výnos zrna ozimé pšenice po předplodině kukuřici na siláž, a to v letech 2014–2016. Specifická byla lokalita, tedy Polní pokusná stanice v Žabčicích, která patří mezi suché oblasti.

Druhé místo obsadila Ing. Martina Stejskalová z České zemědělské univerzity v Praze s prací Mají hybridní odrůdy řepky negativní vliv na včely? Vyšla v Úrodě č. 11. Spolu s dalšími autory v ní uvádí, že rozvoj pěstování hybridních odrůd u řepky způsobil v posledních letech zejména u neinformovaných včelařů obavy, že tyto odrůdy nejsou tak atraktivní pro včely. V tříletém výzkumu proto sledovala, zda jsou pro včely stejně atraktivní odrůdy liniové a hybridní. V pokusech byla také ověřována atraktivita bíle kvetoucí liniové odrůdy Witt pro včely.

Třetí místo obsadila Ing. Kateřina Kovaříková z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i.,  s článkem Citlivost dřepčíků rodu Phyllotreta na insekticidy. V práci autorský tým připomíná, že dřepčíci rodu Phyllotreta jsou významnými škůdci brukvovitých plodin způsobujícími významné ekonomické ztráty v Evropě a Severní Americe. V České republice škodí na ozimé řepce, zejména však na hořčici, jarní řepce a brukvovité zelenině. Vzcházející jarní řepku mohou dřepčíci zcela zničit, proto zde patří k nejzávažnějším škůdcům.

Výhercům gratulujeme a těšíme se na další spolupráci.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *