29.09.2023 | 07:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výsledky pokusů s insekticidy proti mandelince bramborové

Při ochraně porostů proti mandelince bramborové insekticidy je zcela nezbytné dodržovat antirezistentní strategii, jejímž základem je střídání účinných látek s odlišným mechanismem účinku. Důvodem je, že u mandelinky bramborové velmi rychle dochází k selekci rezistentních jedinců a následně celých populací vůči účinným látkám používaných insekticidů.

V posledních letech je ale dodržení požadavku antirezistentních zásad stále obtížnější, neboť se možnost výběru účinných přípravků stále zužuje. Článek (Úroda 10/2023) odborníků z Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod, s. r. o., a České zemědělské univerzity v Praze přináší výsledky pokusů s insekticidy proti mandelince bramborové v letech 2019 až 2023.

Založení pokusu

Přesné polní pokusy s insekticidy probíhaly v rámci končícího projektu NAZV QK1910270. Byly založeny v ranobramborářské oblasti v Žabčicích, ve školním zemědělském podniku Mendelovy univerzity v Brně metodou úplně znáhodněných bloků s kontrolami zahrnutými do bloků. Ve všech letech byla vysázena odrůda Rosara. Hlízy byly sázeny ve sponu 75 x 30 cm. Jednotlivé varianty byly vždy založeny minimálně ve třech opakováních na parcelách o ploše 25,2 m2. Byla použita běžná agrotechnika s aplikací herbicidů a fungicidů. Do pokusů byly vybrány varianty tak, aby byly zastoupeny insekticidy ze všech skupin chemických látek, které v současné době registr přípravků nabízí. Vzhledem k tomu, že v průběhu řešení projektu docházelo k řadě omezení v registru přípravků a některé ze zkoušených insekticidů proti mandelince bramborové již nelze používat, byly pro účely tohoto článku vybrány pouze insekticidy, které jsou v registru přípravků i v současné době. Ve všech sledovaných letech byly podmínky k výskytu mandelinky bramborové v ranobramborářské oblasti v lokalitě Žabčice velmi příznivé.

Detailní hodnocení jednotlivých skupin účinných látek a přípravků naleznete v říjnovém vydání časopisu Úroda (10/2023).

Doporučení

Autoři článku formulují také doporučení, která jsou vhodná dodržovat při ochraně proti mandelince bramborové.

Patří mezi ně v rámci antirezistentní strategie používání přípravků při opakované aplikaci z odlišných skupin, resp. přípravky s jiným mechanismem účinku. Dále upřednostňování přípravků, u nichž doposud nebyly zjištěny v ČR rezistentní populace proti mandelince bramborové, tzn. při nutnosti více aplikací kombinovat přípravek ze skupiny Spinosinů a jeden z Diamidů, popřípadě botanický přípravek na bázi Azadirachtinu (vyšší cena). U ekologicky pěstovaných brambor lze použít přípravek ze skupiny Spinosinů nebo botanický přípravek na bázi Azadirachtinu. Odborníci naopak doporučují upustit od používání pyrethroidů a omezit použití acetamipridu, zvláště v oblastech, kde byla pozorována jeho nižší účinnost. V oblastech, kde bylo jeho použití malé a není zaznamenán pokles jeho účinnosti, ho lze využít pro zařazení v rámci antirezistentní strategie, v množitelských porostech lze využít přípravek Mospilan MIZU 120 SL.

Další podrobné informace přináší časopis Úroda (10/2023) v tématu měsíce Luskoviny a okopaniny.*

Úvodní fotografie: Dospělci mandelinky bramborové Foto Petr Doležal

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down