Výsledky pokusů dvouletého kmínu kořenného

Nejpěstovanější kořeninovou plodinou českého zemědělství je kmín kořenný. Kmín je dvouletá rostlina z čeledi mrkvovitých Daucaceae. Plodem je dvounažka (původně výhradně opadavá) obsahující silice v rozmezí 2 až 7 %, hlavními složkami silice jsou karvon a limonen v různém poměru. U českých odrůd bývá poměr 55–58 % karvonu a 40 % limonenu.

Kmín se používá nejen při přípravě pokrmů v domácnosti nebo potravinářském průmyslu, ale také ve farmacii, kosmetice, mydlářství a voňavkářství. Kmín byl maloobjemovou plodinou, na pěstitelských plochách původně dominovaly opadavé české a moravské krajové odrůdy. S nástupem zemědělské velkovýroby po druhé světové válce se pěstování stalo ekonomicky nezajímavým. K postupnému obratu přispělo vyšlechtění první domácí odrůdy Ekonom, ještě opadavého typu, povolené v roce 1964. Výraznou změnu v pěstování kmínu přinesla registrace neopadavých odrůd Rekord (1978), Prochan (1990) a Kepron (1994). Pěstitelské plochy výrazně narostly a v současnosti se pohybují v rozmezí přibližně dvou až pěti tisíc hektarů.

Dalším trendem je šlechtění ozimých odrůd (výsev koncem srpna). První odrůdou tohoto typu kmínu byl v roce 2014 registrovaný Aprim. Ozimý kmín se dosti rozšířil a jeho podíl lze v současnosti odhadnout na třetinu pěstitelských ploch. Nevýhodou je oproti klasickým dvouletým odrůdám nižší obsah silic, v pokusech Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) obsahují dvouleté odrůdy od 3,5 do 4 % silic. Ozimý Aprim během zkoušení obsahoval v průměru 2,9 % silic. Jejich obsah závisí také na průběhu počasí během vegetace, zvláště v době dozrávání. Suché a teplé počasí zvyšuje obsah silic.

V současnosti jsou zkoušeny dvě odrůdy dvouletého kmínu Rekord a Prochan.

 Rekord

Odrůda dvouletého typu určená k produkci semene pro potravinářské účely, neopadavá. Středně raná odrůda, rostliny jsou středně vysoké. Obsah silice v semeni je vysoký, podíl karvonu v silici standardní. Předností této odrůdy je vysoký obsah silice v semeni. Odrůdu udržují firmy SEMPRA PRAHA a. s. a OSEVA PRO, s. r. o., Praha. Registrována byla v roce 1978.

Prochan

Odrůda dvouletého typu určená k produkci semene pro potravinářské účely, neopadavá. Středně raná odrůda, rostliny jsou středně vysoké. Obsah silice v semeni je středně vysoký až vysoký, podíl karvonu v silici standardní. Předností této odrůdy je vysoký výnos. Odrůdu udržuje firma SEMPRA PRAHA a. s. Registrována byla v roce 1978. Více informací o odrůdách naleznete v tabulkách Ing. Petra Zehnálka z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského z Hradce nad Svitavou, které jsou publikovány v březnové ÚRODĚ.*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *