21.10.2022 | 11:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výskyt patogenů v porostech cizrny beraní

Monitoring zdravotního stavu porostů cizrny beraní byl prováděn v průběhu dvou let na lokalitách katastrálního území Libřice v okrese Hradec Králové a k. ú. Domašín v okrese Rychnov nad Kněžnou. Na odrůdách Bori, CDC Orion, Reale a Sultano byly sledovány patogeny typické pro luskoviny, a to týmem pracovníků Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (dále ÚKZÚZ) ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně a firmou AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s. r. o.

Osivo sledované odrůdy CDC Orion bylo zakoupeno ve Francii a bylo určené k založení množitelského porostu v kategorii množení C/C2 (certifikované osivo). Osiva dalších sledovaných odrůd Reale a Sultano (zakoupené v Itálii) a osivo odrůdy Bori (zakoupené v Maďarsku) byly určené ke komerčnímu prodeji. Vzorky odebraných osiv a rostlin byly rozborovány v laboratoři ÚKZÚZ a vyhodnoceny v Národní referenční laboratoři (dále jen NRL) v Praze a Olomouci a také v laboratoři AF MENDELU v Brně.

Z houbových chorob bylo diagnostikováno Fusarium sp. (na kořenech a semenech), Botrytis cinerea a Ascochyta rabiei (na luscích), ojediněle Uromyces sp. (na listech) a bakteriální choroba Xanthomonas sp. Počasí s vyšší vzdušnou vlhkostí a srážkami se střídaly s vysokými teplotami, což ovlivnilo výskyt výše uvedených houbových chorob v porostech cizrny. Nebezpečnost patogenu Fusarium sp se potvrzuje celosvětově, jelikož způsobuje výnosové ztráty až 80 %. Rovněž výskyt Botrytis cinerea a Uromyces sp. má prokázaný vliv na snížení výnosů až 95 %, a to i v oblastech nám klimaticky blízkým, např. v Maďarsku. Ascochyta rabiei je přenosná osivem, za optimálních podmínek může způsobit až 100% ztráty na výnosu cizrny. Výskyt Xanthomonas sp. potvrzuje informace, že patogen má vliv hlavně na časně zaseté porosty vystavené střídavému počasí (vysoké teploty byly střídané s počasím s vyšší vzdušnou vlhkostí), což odpovídalo v průběhu vegetace cizrny ve sledovaných letech. Výskyt škůdců byl shledán pouze u dovozového osiva a jednalo se o škůdce skladištní Callosobruchus chinensis a Callosobruchus maculatus.

Z výše popsaných důvodů se dá předpokládat, že zdravotní stav a výnos bude významně ovlivňovat vývoj počasí v průběhu pěstování, ale lokalita zřejmě nebude mít vliv na založené pěstitelské porosty.

Tyto a další informace přináší článek autorek Ing. Michaely Vachunové z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského a Ing. Jany Víchové, Ph.D., z Mendelovy univerzity v Brně zveřejněný v listopadovém vydání časopisu Úroda (11/2022).*

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down