02.07.2024 | 03:07
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výskyt hraboše polního v červnu 2024

Výsledky monitoringu výskytu škodlivých organismů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) potvrdily mírné navýšení populací hraboše polního. Z celorepublikového průměru 176 aktivních východů z nor na hektar (AVN/ha) v květnu stouply hodnoty v červnu na 216 AVN/ha. Podle přepočtu letního prahu škodlivosti se jedná o 1,1násobek, což odpovídá stavu mimo gradaci. Riziko vzniku lokálních škod je však možné očekávat v krajích Olomoucký, Středočeský a Ústecký, kde se hodnoty místy pohybují nad pětinásobkem prahu škodlivosti.

Od 1. června se změnil práh škodlivosti z 50 AVN/ha na 200 AVN/ha ve všech plodinách, což snižuje potenciální škodlivost hraboše v letních měsících.

Červnové pozorování

Inspektoři ÚKZÚZ prováděli červnová pozorování výskytu hraboše polního převážně v jarních plodinách, v sadech a v krmných plodinách po seči. Průměrné hodnoty v jednoletých kulturách dosáhly 12 AVN/ha (tj. 0,1násobku aktuálního prahu škodlivosti). Průměrný počet AVN/ha v ostatních monitorovaných plodinách činil 394, což odpovídá hodnotě dvojnásobku aktuálního prahu škodlivosti (ten do září představuje 200 AVN/ha pro všechny plodiny). Lokálně hrozí škody v porostech krmných plodin a mladých výsadeb ovocných stromů.

Riziko kleslo

Riziko ohrožení porostů hrabošem polním kleslo v celé ČR (včetně moravských okresů). Lokálně se mohou objevovat škody v krmných plodinách v Olomouckém, Středočeském a Ústeckém kraji. Nejvyšší výskyty, přesahující i 2000 AVN/ha (desetinásobek prahu škodlivosti), byly v červnu zjištěny v porostech vojtěšek v okresech Kolín, Kutná Hora, Most a Teplice.

Konec platnosti nařízení

Dne 6. června 2024 skončila platnost nařízení o výjimečném povolení pro omezené a kontrolované použití vyšší dávky přípravků na ochranu rostlin proti hraboši.

Při déle trvajících problémech s hraboši je možné využít aplikace rodenticidů do nor v základní dávce 2 kg/ha. Aplikovat lze v místech, kde to umožňují podmínky porostu a po seči. Aplikace přípravku musí být nahlášena ÚKZÚZ nejpozději tři dny před jejím zahájením.*

Aktuální vývoj populací hraboše polního lze sledovat na Rostlinolékařském portálu ÚKZÚZ.

Úvodní graf: Graf průměrných AVN/ha v jednotlivých krajích ve vztahu k hodnotám kalamity Zdroj ÚKZÚZ

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down