18.04.2022 | 04:04
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výhody půdoochranných technologií

V České republice nejen stále ubývá půda, ale také se zhoršuje kvalita ornice a stoupá riziko ohrožení erozí. Na svažitých pozemcích lze hospodařit jen při uplatňování půdoochranných technologií. Účinný způsob protierozní ochrany představují technologie pásového obdělávání. Mnozí naši pěstitelé už mají dobré zkušenosti s technologií zpracování půdy metodou strip-till, ale při nevhodném uplatnění mohou vyvstávat problémy.

O možnostech ochrany půdy a zúrodňování ornice se hovořilo na semináři nazvaném Strip-till v udržitelném zemědělství, který se uskutečnil v Plzni. Hlavním pořadatelem se stala firma CIME, s. r. o.

Na polích zemědělského podniku ZD Krásná Hora nad Vltavou, a. s., využívají technologii pásového zpracování už od roku 2014. Zpočátku se ověřování technologií účinných proti erozi věnoval v rámci své disertační práce Ing. Marcel Herout, Ph.D., který v podniku pracoval jako agronom. Loni Ing. Herout přešel k firmě KWS Osiva.

Jak uvedl Ing. Herout, na farmě Petrovice přestali pěstovat řepku, a místo ní do osevního postupu zařadili luskoviny a pícniny. Tím nejen přispívají k zajištění krmiv pro vlastní živočišnou výrobu, ale také se podstatně zúrodňuje půda.

V současnosti v Petrovicích pěstují především kukuřici, ozimý ječmen, ozimou pšenici, nahý oves, hrách, lupinu, žito, čirok, jetelovojtěškotrávy a jílek mnohokvětý. V podniku se věnují i pěstování meziplodin.

Pro skot i na výrobu bioplynu potřebují dostatečné množství siláže. Pěstování kukuřice na převážně svažitých pozemcích ale není jednoduché. Nutnost představuje využívání půdoochranných technologií.

Z celkové výměry orné půdy v podniku tří a půl tisíc hektarů zaujímá zhruba osm set hektarů kukuřice. Ing. Herout vysvětlil, že při porovnání technologií výnosy při uplatnění technologie strip-till neklesají, ale mnohdy se naopak v porovnání s klasickým zpracováním půdy zvyšují.

Na polích zemědělského podniku mají vysoké zastoupení erozních ploch. Jak už bylo uvedeno, od roku 2014 v družstvu ověřují nové technologie pěstování kukuřice. Jedná se nejen o pásové zpracování půdy, ale i o další půdoochranné postupy.

Zlepšování kvality půdy a uplatňování technologie strip-till nejen omezuje erozi, ale také zadržuje dešťovou vodu v půdě a snižuje výpar. Ing. Herout připomněl, že hlavním cílem je udržet vodu na pozemku. Nadto se při pásovém zpracování ušetří na hnojivech i prostředcích na ochranu rostlin. Nemalý význam má šetření pohonnými hmotami.*

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down