Vstupte, velký polní den začíná

Nacházíme se ve Všestarech u Hradce Králové, kde společnost SOUFFLET AGRO a. s., uspořádala již VI. velký polní den. Na návštěvníky čekal bohatý program – představení hlavních jarních i ozimých odrůd zemědělských plodin, chemické ochrany, regulátorů růstu, hnojiv, předvedení techniky a mnohé další. Pokusy jsou o to zajímavější, že všechny sledované plodiny mají shodnou předplodinu.

Pokusný pozemek se nalézá v řepařské výrobní oblasti v nadmořské výšce 285 metrů. Přestože půdu na pokusech označil Ing. Petr Robotka, manažer zahraničního obchodu a marketingu společnosti Soufflet Agro, za vododržnou, problémem tam bývají přísušky na podzim. To podle něj ovlivnilo loni na podzim zejména ozimou řepku, díky jarním srážkám ale vypadala poměrně dobře.
Pozornost návštěvníků přilákala zejména odrůda ozimého ječmene Wintmalt. Jde totiž o jedinou registrovanou ozimou odrůdu sladovnického ječmene. Vyznačuje se ale střední odolností vůči poléhání. Rozsáhlý pokus ve Všestarech proto patří testování této odrůdy proti poléhání při použití různých růstových regulátorů v různých fázích. Dále na návštěvníky čekaly odrůdové pokusy s ozimým tritikalem a žitem, kde Ing. Robotka upozornil zejména na hybridy pocházející z programu Pollen Plus®, které se vyznačují zvýšenou tvorbou pylu.
Další linii představovaných plodin tvořila ozimá pšenice. Rozsáhlé pokusy zahrnovaly 32 odrůd, z nichž společnost Soufflet Agro čtyři preferuje (SW Topper, Cubus, Manager a Kodex) a sedm doporučuje (Federer, Magister, Precioza, Jindra, Potenzial, Bohemia a Etela), dále deset herbicidních variant, 29 fungicidních a další s morforegulátory, stimulátory a hnojivy.
Nechyběly ani pokusy s jarním ječmenem a dalšími plodinami. Přehlídka meziplodin, pícní a travní směsi, luskoviny, jarní olejniny, jarní pšenice, jarní tritikale a oves čekaly na návštěvníky na druhé straně od oficiálního vchodu.

Celý článek naleznete v týdeníku Zemědělec č. 32.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *