21.09.2022 | 10:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Všestranné zaměření odborného ústavu

Soubornou expozici výsledků výzkumu pro zemědělskou praxi představil na výstavě Naše pole Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. Instituce se zabývá základním i aplikovaným výzkumem, věnují se ale také poradenství, pro které je vyčleněn samostatný útvar. Součástí expozice bylo proto také poradenské centrum. Ústav má bohatou vydavatelskou činnost a pořádá řadu odborných seminářů.

Odbor genetiky a šlechtění, vyšlechtil řadu nových odrůd například špaldy, jarní pšenice, některé jsou určené pro ekologické zemědělství, uvedl zástupce ústavu doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. Dále organizace prezentovala technologie pěstování plodin zahrnující různé způsoby zpracování půdy, zakládání porostů, agrotechniky a ochrany. „Ve spolupráci s dalšími výzkumnými organizacemi se zabýváme erozí a protierozními opatřeními,“ konstatoval doc. Mikulka.

Důležitá ochrana plodin

Dalším výstupem ústavu je soubor výsledků z ochrany plodin. Podílejí se na šlechtění rezistentních odrůd, zejména ozimých obilnin, a to na odolnost vůči houbovým chorobám, což je podle doc. Mikulky v současné době poměrně velký problém. Zaměřují se na diagnostiku a možnosti cílené regulace, a to i v ekologickém zemědělství.

Zabývají se invazními rostlinnými druhy, cestami kterými se šíří, prevencí a způsoby regulace, ale také systémy integrované regulace plevelných rostlin v jednotlivých plodinách a oblastech. Samostatným tématem je neustálá aktualizace antirezistetních strategií v systémech regulace plevelů.

Invazní i rezistentní plevele

„Na našem území se v současné době vyskytuje celá řada populací rezistentních vůči herbicidním přípravkům. Jsou to především jednoleté trávy jako chundelka metlice nebo psárka polní. Velkým problémem jsou i pozdně jarní plevele: ježatka kuří noha, béry, rosičky a celá řada dalších,“ shrnul doc. Mikulka.

Zabývají se průzkumem výskytu nový plevelných druhů, podařilo se jim nalézt lokality s novým invazním druhem šáchorem jedlým. Jedná se o původně o teplomilý plevel, který se v souvislosti s klimatickými změnami šíří na sever a to jak semeny, tak hlízkami.

Mezi další oblast činnosti ústavu patří skladištní škůdci, vyvinuli celou řadu technologií k jich likvidaci v silech a dalších skladových prostorách. Zabývají se také regulací obratlovců.*

Doc. Jan Mikulka prezentuje výstupy ústavu Foto David Bouma

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down