Všechna sláva – už roste polní tráva

Ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm proběhl slavnostní seminář u příležitosti oslavy devadesáti let Výzkumné stanice travinářské v Rožnově-Zubří. Úkolem semináře bylo připomenout přínos výzkumné stanice pro rozvoj travinářství, zemědělství a celou společnost. Řešila se otázka vývoje a významu studia genetických zdrojů trav ve VST Zubří, ale i vývoj travního a jetelového semenářství v České republice. Výzkumná stanice travinářská v Rožnově-Zubří (VST) patří k nejstarším pícninářským ústavům v Evropě. Vznikla v roce 1920 s cílem zvýšit úroveň hospodaření na loukách a pastvinách v podhorské oblasti. Zásluhou pracoviště došlo k nebývalému rozvoji nového odvětví – travního semenářství – na Valašsku, ve východních Čechách a na jihozápadní Moravě. Více informací naleznete v týdeníku Zemědělec č. 48/2010

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *