Vliv odrůdy a diverzity porostu na výskyt dřepčíka olejkového

Ochrana porostů ozimé řepky proti dřepčíkovi olejkovému (Psylliodes chrysocephala L.; Coleoptera: Chrysomelidae) je v posledních letech v ČR nutná a stojí především na aplikaci pyretroidů. Postřiky jsou často během pozdního léta a podzimu opakovány, neboť letová aktivita a migrace imag dřepčíka olejkového do porostů je poměrně dlouhá (probíhá většinou od prvního zářijového týdne až hluboko do listopadu) a též období kladení vajíček a průběh líhnutí larev je v důsledku toho časově rozvleklý proces. Například v roce 2022 se první dospělci v nově založených porostech objevili ke konci prvního zářijového týdne. Období kladení začalo 20. 9. a trvalo s určitými přestávkami do 9. 12.

Za takové situace je často nemožné jen jednou insekticidní aplikací ochránit porost před poškozením působeným dospělci, současně zabránit samicím klást vajíčka, a tedy předejít napadení larvami. Opakováním aplikací přípravků na bázi pyretroidů (nejsou výjimkou čtyři aplikace během podzimu) však výrazně stoupá selekční tlak, což se projevuje postupným poklesem citlivosti populací dřepčíka olejkového k této skupině insekticidů.

Za této situace je nutné hledat možnosti, které škodlivý vliv dřepčíka olejkového omezí a současně posílí schopnost porostů vypořádat se se škodlivostí dospělců a popřípadě i larev bez nutnosti aplikovat syntetické insekticidy (hlavně pyretroidy).

V příspěvku zveřejněném v příloze časopisu Úroda (Řepka) hledá Ing. Marek Seidenglanz, Ph.D., z firmy Agritec Plant Research s. r. o., Šumperk společně s širokým kolektivem spoluautorů odpovědi na otázky: Jak významná může být volba určité odrůdy řepky z hlediska ovlivnění poškození rostlin dřepčíkem olejkovým? A týká se to dospělců nebo i larev? A má smysl si založení porostu komplikovat tím, že ho nezasejeme jako monokulturu, ale jako směs řepky s několika dalšími rostlinami? Je důvodné očekávat, že vyšší rostlinná diverzita porostu bude příčinnou snížení poškození rostlin řepky působeném dospělci. Může to mít nějaký dopad na výskyt larev? Nebude to mít neblahý vliv na řepku samotnou, nebude brzděna v růstu příliš náročným soubojem o zdroje?

Podle získaných výsledků autorů článku výběr vhodné odrůdy podstatně zvyšuje šance vzcházejícího porostu projít s menšími následky obdobím, během kterého jsou rostliny řepky k poškození od dospělců dřepčíka olejkového nejcitlivější (BBCH 09–11). Efekt zvýšení rostlinné diverzity jako ochranného opatření proti dospělcům dřepčíka olejkového je více patrný u odrůd, které v monokulturním porostu žír dřepčíků snáší hůře než ostatní. Zvýšení rostlinné diverzity řepkového porostu se neprojevilo významným snížením počtu larev dřepčíka olejkového v rostlinách. Naopak odrůda má jako faktor významný vliv na variabilitu v napadení rostlin larvami tohoto škůdce. Zvýšení rostlinné diverzity se u některých odrůd projevilo podstatným poklesem tloušťky hypokotylu.

Více informací k tomuto velmi zajímavému tématu přináší příloha časopisu Úroda (4/2023) s názvem Řepka.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down