06.09.2021 | 09:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vliv hnojení na množství a kvalitu organické hmoty v půdě

Složení a dynamika půdní organické hmoty (POH) jsou rozhodujícími faktory kvality půdy. Článek popisuje sledování a vyhodnocení množství a kvality POH ve vzorcích půdy odebraných v letech 2004 až 2019 z 13 dlouhodobých polních pokusů provozovaných v různých půdních a klimatických podmínkách České republiky.

O tématu píše v Úrodě č. 9/2021 Ing. Tomáš Šimon, CSc., z Výzkumného ústavu rostlinné výroby, v. v. i. Uvádí, že pokusy byly založeny mezi lety 1955 a 1983. V půdních vzorcích byl stanoven celkový organický C (COC), horkou vodou extrahovatelný C (HVEC) a labilní alifatické a stabilní aromatické složky POH. U všech pokusů byly vybrána následující varianty: nehnojená kontrola (0), minerální hnojení (NPK), hnojení hnojem (Hn) a kombinované hnojení minerálními a organickými hnojivy (Hn + NPK). Z výsledků sledování vyplývá, že obsah COC a HVEC se v ornici lišil hlavně díky místním podmínkám lokalit. Organické i kombinované hnojení významně zvýšilo COC, HVEC v půdě a labilní alifatické POH složky ve všech pokusech ve srovnání s nehnojenými variantami (P ≤ 0,05).

Oproti tomu nejvyšší obsah stabilních aromatických složek POH byl stanoven v nehnojených variantách. Byly nalezeny významné protikladné korelace mezi obsahem jílu a labilními alifatickými složkami POH (R = –0,910; P ≤ 0,01) a mezi obsahem jílu a stabilními aromatickými složkami POH (R = 0,931; P ≤ 0,01).*

"Naše výsledky ukazují, že režimy hnojení zvýšily množství labilního i celkového uhlíku v půdě, procesy transformace POH jsou v časovém měřítku pomalé a struktura půdy, nadmořská výška, průměrná teplota a srážky je podstatně ovlivňují. Chemická a spektrální FTIR detekce měla stejnou citlivost na změny v POH,U uvádí Ing. Šimon.

Minerální a organická hnojiva mají velký vliv na úrodnost půdy. Organické hnojení přímo zvyšuje obsah organického C a N v půdách (Blair a kol. 2006; Maillard a Angers 2013), minerální hnojení zvyšuje obsah uhlíku v půdě nepřímo v důsledku zvýšeného růstu a výnosů plodin, a tím zvýšeného přívodu posklizňových zbytků do půdy (Moeskops a kol. 2012).

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down