Vliv aplikace biopesticidů na obsah chlorofylů v listech chmele

V posledních letech dochází v Evropské unii k velkému tlaku na snižování spotřeby pesticidů. Integrovaná produkce je jedním z nástrojů, kterým by se tohoto snížení mohlo dosáhnout. Chmel patří mezi plodiny, jejichž pěstování vyžaduje poměrně velké množství vstupů přípravků na ochranu rostlin. Zajištění dobrého zdravotního stavu rostlin chmele je jedním ze zásadních faktorů ovlivňujících produkci i kvůli stále častějšímu působení stresových faktorů.

Rostliny chmele trpí nejen proměnlivostí a množstvím srážek, ale také šoky způsobenými velkými výkyvy teplot (například lokalita Liběšovice, chmelnice ve výšce 5 m nad zemí, mezi 7.–9. 8. 2018 výkyv mezi dnem a nocí až 25 °C). To vše vede k hledání nových alternativních prostředků, které zajistí ochranu rostlin chmele a zároveň podpoří kvalitní a ekonomicky přínosnou produkci. Jednou z těchto alternativ jsou přípravky s obsahem rostlinných silic a extraktů. Obsah chlorofylu v listech je jedním ze základních předpokladů efektivně probíhající fotosyntézy, která je základním parametrem dobrého pěstitelského výsledku. Částečně je také obsah chlorofylu v listech charakteristikou, která do určité míry vyjadřuje zdravotní stav rostlin. Vyšší obsah chlorofylu v listech tedy zajišťuje intenzivnější fotosyntetickou činnost, která vede k lepšímu výživnému a zdravotnímu stavu rostlin.

V roce 2017 probíhaly pokusy realizované odborníky z České zemědělské univerzity v Praze, které sledovaly antifungální účinky přípravků Alginure a PREV-B2. Tyto přípravky nahradily dva vstupy běžných fungicidů. Mezi první a druhou aplikací byl použit běžný fungicidní přípravek.*

Výsledky pokusů přináší březnové vydání časopisu Úroda v článku autorů Jan Řehoř, Ing. Pavel Procházka, Ph.D., Bc. Jan Vostřel, Ing. Adéla Fraňková, Ph.D., z České zemědělské univerzity v Praze.

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *