15.07.2015 | 04:07
Autor:
Kategorie:

Roste zájem i o pastevní směsi pro ovce

Šlechtitelská stanice Hladké Životice byla založena jako výzkumná stanice v roce 1947, od roku 1956 začal její rozmach s cílem udržování a množení rožnovských odrůd trav. Na stanici se postupně rozvinulo vlastní šlechtění trav a jetelů, včetně nových tetraploidních odrůd jílků a tetraploidního jetele lučního.

Ve druhé polovině šedesátých let začaly práce na vytváření mezidruhových a mezirodových kříženců trav. Šlechtění se rozšířilo na většinu hospodářsky významných travních druhů. V roce 1995 došlo ke sloučení s dánskou společností DLF Trifolium. „Ze sortimentu našich směsí jsme prezentovali jetelovinotravní směsi, dočasnou směs pro bioplynové stanice i trvalé travní směsi. Kromě semenářských porostů byly směsi ve druhé seči,“ řekl Ing. Ivan Houdek, šlechtitel z DLF – TRIFOLIUM Hladké Životice, s. r. o.

„V Nabočanech byly vysety běžné směsi, které patří do této oblasti, a dají se tu využít. První z nich je intenzivní jetelotravní směs na dva, maximálně tři užitkové roky, která obsahuje 26 % Festulolia Hykor, 17 % Festulolia Perseus a 57 % jetele lučního Beskyd. Směsi vhodné pro trvalé travní porosty jsou zastoupeny dvěma lučními – ovsíková raná směs pro sušší lokality a o něco pozdnější směs s převládající kostřavou rákosovitou a jejími hybridy – a jednou intenzivní pastevní směsí,“ uvedl Ing. Ivan Houdek s tím, že vytrvalá luční ovsíková směs je vhodná do sušších lokalit a na jižní svahy, odolává i přísuškům, které se vyskytují stále častěji. Dalšími dominantními druhy této směsi jsou kostřava rákosovitá a její hybrid. K vidění byla i jetelovojtěškotráva vhodná i do bramborářské oblasti, kterou si krmiváři hodně žádají. Další z vysetých byla vytrvalá pastevní směs pro intenzivní produkční pastviny, která kromě Festulolia Fojtan, obsahuje i odrůdu Mahulena. Odrůdy mají kromě dobrého výnosu a vytrvalosti zajistit i hustý drn nutný pro dobré obrůstání a odolnost sešlapávání při spásání. „U pastevních směsí, které se v první seči silážují, potřebujeme zajistit dobrou úživnost během léta i podzimu,“ zdůraznil Ing. Houdek. Uvedl rovněž, že roste zájem o pastevní směsi pro ovce zejména v oblasti jejich tradičního chovu v Beskydech. Tamní pastevci mají zájem produkovat i ovčí mléko, což si žádá lepší výživu a vyšší kvalitu píce pro mléčná plemena ovcí. Jako novinku zmínil Ing. Houdek odrůdu Festulolia pastevního typu Hipast.

Na všech polích nelze pěstovat kukuřici pro bioplynové stanice, proto tuto plodinu můžeme nahradit například kvalitní víceletou travní směsí s nízkým podílem jetele plazivého, která v několika sečích poskytne dostatek píce pro bioplynovou stanici, ochrání půdu před erozí, lze ji pěstovat na kamenitých půdách nebo tam, kde je velký výskyt černé zvěře; po zaorání půdu obohatí o velké množství organické hmoty.*

 

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down