13.07.2016 | 12:07
Autor:
Kategorie:

Odrůdy s alternativní výživou

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) je zřízen Ministerstvem zemědělství jako specializovaný orgán státní správy, je organizační složkou státu a správním úřadem. Je ze zákona zodpovědný za registraci odrůd a za ověřování vlastností registrovaných odrůd.

ÚKZÚZ provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství), ochrany proti škodlivým organismům a v oblasti přípravků na ochranu rostlin. Sídlo ústavu je v Brně a jeho činnost je zabezpečována na pracovištích na území celé České republiky.

V Nabočanech prezentoval Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský odrůdové pokusy vybraných odrůd ozimé pšenice, ozimého ječmene, ozimého žita, ozimého tritikale a bramboru. „V rámci těchto pokusů užitné hodnoty se hodnotí významné hospodářské vlastnosti jednotlivých odrůd, jako jsou např. výnos, odolnost proti chorobám a škůdcům, odolnost proti poléhání, odolnost proti vyzimování, hodnotí se technologické a kvalitativní parametry. K vidění tak byly perspektivní odrůdy zmíněných plodin, které jsou zkoušeny pro Seznam doporučených odrůd. U významných hospodářských druhů totiž mohou být odrůdy po registraci v ČR zařazeny do zkoušek pro Seznam doporučených odrůd, ve kterých jsou zkoušeny v široké síti lokalit další jeden až dva roky a výsledky jsou prezentovány formou Seznamu doporučených odrůd. Seznamy slouží jako významný zdroj nezávislých a objektivních informací pro pěstitelskou praxi a pro zpracovatele,“ informoval Ing. Tomáš Mezlík, ředitel Národního odrůdového úřadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Zkouší i alternativní hnojiva

„Pokusné parcely, které byly  na výstavě v Nabočanech, jsou hnojeny alternativními hnojivy, jde většinou o odpady, které jsou registrovány a jsou kvalitním zdrojem obnovitelných živin. Letos jsme například aplikovali k jarnímu ječmeni a máku setému granulované organické hnojivo a popele vznikající spalováním slámy, masokostní moučku a digestát, což je pohotový zdroj dusíku, dále odpady z výroby klihu, takzvané klihovky jsou zdrojem dusíku až ze 14 %. Aplikován byl i vermikompost. Parcely hnojené kompostem byly velmi dobře zapojené. „Dostatek organického dusíku je patrný na první pohled a rostliny jsou vyvinutější oproti ostatním variantám,“ vysvětlila Ing. Michaela Smatanová, Ph.D., vedoucí Oddělení výživy rostlin (SZV).*

Napsat komentář

Napsat komentář

Komentáře k videu

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down