27.01.2014 | 08:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ve znamení nové účinné látky

Ve středu pozornosti konferencí společnosti Syngenta Czech s. r. o. byla nová účinná látka isopyrazam s novým mechanismem účinku proti houbovým patogenům (SDH inhibitor). Jak na konferenci zaznělo, spolehlivou účinnost isopyrazamu zajišťuje Duosafe technologie, tedy silné přilnutí k voskové vrstvě a aktivní vyhledávání patogenu.

Po kontaktu s rostlinou okamžitě isopyrazam ulpívá na listu a rychle se integruje do voskové vrstvy, vzápětí dochází k lokální redistribuci a translaminárnímu pohybu, jenž vytváří dlouhotrvající ochranný štít. Z prezentovaných výsledků z výzkumných pracovišť v České republice i v zahraničí vyplývá, že se spolehlivou účinností lze počítat po dobu sedmi týdnů.

Přípravky s účinnou látkou isopyrazam je důležité aplikovat preventivně, neboť tato účinná látka brání proniknutí choroby a jejímu šíření v listu – blokuje tedy chorobu ještě před tím, než se v listu uchytí. Isopyrazam také zvyšuje fotosyntetickou aktivitu a odolnost ke stresovým podmínkám, například suchu.

V nabídce společnosti Syngenta se v letošním roce objeví hned tři přípravky obsahující novou účinnou látku – Seguris, Bontima a Symetra. Podle informací zástupců společnosti Syngenta jsou tyto přípravky cíleny především do intenzivních technologií.

Seguris (125 g/l isopyrazam, 90 g/l epoxyconazole) je určen v BBCH 30–69 zejména pro ochranu pšenice proti rzím a braničnatkám. Registrován je nejen do pšenice proti braničnatce plevové, braničnatce pšeničné, rzi pšeničné a rzi plevové, ale také do ozimého ječmene proti hnědé skvrnitosti a ramuláriové skvrnitosti ječmene, do jarního ječmene proti hnědé skvrnitosti ječmene, ozimého žita proti rzi žitné a rynchosporiové skvrnitosti a do tritikale proti rzi pšeničné. Ing. Petr Kabelka ze společnosti Syngenta doporučil nesnižovat registrovanou dávku 1 l/ha.

Bontima (62,5 g/l isopyrazam, 187,5 g/l cyprodinil) je cílena ve fázi BBCH 30–59 v dávce 2 l/ha (pro tuzemské podmínky postačí podle Ing. Heleny Bochové ze společnosti Syngenta dávka 1,6 l/ha) na jarní i ozimý ječmen. Očekává se, že bude registrována proti padlí travnímu, hnědé skvrnitosti ječmene, rynchosporiové skvrnitosti, ramuláriové skvrnitosti, rzi ječné a fyziologickým listovým skvrnitostem.

Třetí novinka obsahující účinnou látku isopyrazam s názvem Symetra (125 g/l isopyrazam, 200 g/l azoxystrobin) nalézá uplatnění v řepce olejce na počátku kvetení. V dávce 1 l/ha bude registrována proti hlízence obecné (Sclerotinia sclerotiorum).

Pro letošní sezónu společnost Syngenta připravila také dvě novinky do kukuřice – insekticid Ampligo (lambda-cyhalothrin, chlorantraniliprole), určený proti zavíječi kukuřičnému a bázlivci kukuřičnému, a fungicid Quilt Xcel (azoxystrobin, propiconazole) s plánovanou registrací proti spále kukuřičné, rzi kukuřičné a chorobě Kabatiella zeae. Oba přípravky jsou v současné době v registračním řízení.*

 

Více informací přinese týdeník Zemědělec a časopis Úroda.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down