12.09.2018 | 07:09
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ve vylepšené formě

Již od roku 1961 využívají pěstitelé klasickou očkovací látku Nitrazon pro osivo jetelovin a luskovin. Vyráběna je na bázi velmi jemné mleté sterilní rašeliny, která je nosičem vybraných efektivních kmenů hlízkových bakterií rodu Rhizobium. Vylepšená forma vnáší další dvě bakterie – Azotobacter a Bacillus megatherium, a to jak v rašelinovém nosiči, tak v tekuté formě.

Nosným produktem společnosti Farma Žiro je pomocný rostlinný přípravek Nitrazon +N, který je kombinací tří půdních bakterií – Rhizobium (bakterie, které tvoří hlízky, pro každou rostlinu je určen jiný kmen), Azotobacter a Bacillus megatherium. Fixací vzdušného dusíku pomocí rizobií v kořenových hlízkách je možné nahradit asi 30 kg N/ha před setím. Azotobacter je bakterie zodpovědná za rozklad posklizňových zbytků, které přetváří na humus a další látky, zamezuje tak rozvoji škůdců (ničí prostředí pro přezimování). Bakterie sama o sobě je podle Ing. Petry Zavřelové, obchodní ředitelky firmy Farma Žiro, s. r. o., schopna navázat až 60 kg N/ha během jedné sezóny. U B. megatherium obchodní ředitelka zmínila velmi důležitou vlastnost, kterou je schopnost uvolňovat fosfor z půdy do formy přístupné rostlinám. Zatímco Rhizobium je bakterie vázána na určitou rostlinu, Azotobacter a Bacillus megatherium jsou bakterie nesymbiotické, které na stanovišti vydrží dva až tři roky, svojí přítomností oživují půdu a zvyšují její mikrobiální aktivitu, doplnila Ing. Zavřelová.

Očkování osiva přípravkem Nitrazon +N tak zajistí rychlou tvorbu kořenových hlízek a úspěšný rozvoj rostlin. Díky tomu, že se ušlechtilé bakterie (na rozdíl od volně se vyskytujících) ihned dostanou do těsného kontaktu s klíčící rostlinou, jsou schopny se rychle uvolnit do půdy a začít podporovat rozvoj kořenového systému a růst a vývoj rostlin. Navíc vyživují rostliny dusíkem a pomáhají čerpat fosfor z půdy.

S příchodem pneumatických seček, kdy je osivo hnáno vzduchem, narazila standardní rašelinová forma využívána v přípravku Nitrazon +N na problémy (výsevní ústrojí se rašelinou ucpávalo). Z toho důvodu vznikla první generace tekutých přípravků Nitrazon flow s obsahem bakterií odpovídající inokulantu Nitrazon. Přes úspěšnost produktu chyběla podle obchodní ředitelky tomuto inokulantu startovací dávka čistého uhlíku, který je obsažen v rašelině. Logickým vyústěním byla nová generace tekutých přípravků Nitrazon humi, obsahující huminové látky, jež rašelinu plnohodnotně nahradily. Tekuté inokulanty je možné aplikovat nástřikem na osivo, častěji se však podle Ing. Zavřelové využívá klasických mořiček. Prověřená účinnost tekutého inokulantu je do 77 dní od aplikace.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down