Variabilita infiltračních procesů ve vztahu ke zpracování půdy

Variabilita půdních vlastností na půdním bloku je základním faktorem určujícím hraniční podmínky pro pěstování polních plodin a zásadně modifikuje i výši rizik spojených s negativním působením agrotechnických opatření na půdu.

Z hlediska pohledu na variabilitu půdního prostředí je však potřebné rozlišovat měřítko pohledu. V současné době se nejčastěji sleduje makrovariabilita pozemku. Ze zemědělského pohledu jde o větší části půdního bloku, které vykazují shodné vlastnosti, nejčastěji rozlišené na základě klasifikačních tříd. Ve vztahu k agrotechnickým postupům a rozlišovacím schopnostem používaných metod detekce se makrovariabilita pohybuje v rozmezí desítek až stovek metrů. Z časového hlediska je dlouhodobě stabilní, po několik let, a její změny jsou spojeny s dlouhodobějším vlivem progresivních faktorů (erozní procesy, vliv rostlinných společenstev, hnojení, zpracování půdy a podobně).

Cílem provedených experimentů doc. Ing. Václava Branta, Ph.D.,  a kol., z České zemědělské univerzity v Praze, bylo prokázat závislost mezi makrovariabilitou pozemku stanovenou pomocí elektrické vodivosti a ověřenou odkrytím půdních profilů na infiltrační schopnost půdy. Ze získaných výsledků vyplývají následující závěry: měřením elektrické vodivosti půdy lze prokázat půdní heterogenitu pozemku projevující se rozdílností půdních profilů, infiltrační schopnost půdy nemusí v důsledku vlivu zpracování půdy korespondovat s makrovariabilitou pozemku stanovenou pomocí elektrické vodivosti, infiltrační procesy v orničním profilu modifikuje především systém zpracování půdy, jeho vliv na půdní prostředí je však zpětně ovlivňován vlastnostmi půdního prostředí, hlubší zpracování půdy vede ke změnám vláhových a teplotních podmínek na stanovišti v souladu s jeho makrovariabilitou.*

Celý článek si můžete přečíst v ÚRODĚ č. 11  na str. 54-57

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *