V tradičním termínu na tradičním místě

Havlíčkův Brod se stal již po dvacáté místem konání Bramborářských dnů. Jak zaznělo na odborném semináři Obchod s bramborami 2010, který přivítal řadu významných hostů, i letos poklesla plocha brambor, a to přibližně o šest procent na 27 079 ha. Podle informací Ing. Milana Čížka, Ph.D., z Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod, takřka ve všech zemích Evropy, ale i světa se v důsledku netypického počasí očekává pokles produkce brambor do 10 %. Pěstitelé se budou také potýkat s nižší vnější i vnitřní kvalitou hlíz. Úroveň cen této komodity určené pro trh i pro zpracování je ale zatím příznivá. Méně příznivé informace přinesly průběžné výsledky posklizňových zkoušek sadby. Ke dni 13. 10. nebylo uznáno 337,8 ha množitelských porostů, uvedla Ing. Barbora Dobiášová z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského. Více informací přinese týdeník Zemědělec a časopis Úroda.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *